en f

Novinka

AfiFarm? Nejlepší nástroj pro komplexní řízení vašeho stáda

13/05/2020
Systémy pro sledování a řízení chodu mléčných farem jsou na trhu již dlouho, naše společnost LUKROM, spol. s r.o. nabízí ve spolupráci s izraelskými výrobci systém zvaný AFIFARM. Tento systém je využívaný v mnoha zemích po celém světe, je to moderní, stále zdokonalující se a vysoce propracovaný systém, který zvyšuje manažerské schopnosti na mléčných farmách. 

AFIFARM byl vyvinut na základě dlouhodobých poznatků chovu dojného skotu a potřeb zootechniků a managerů vycházejících z každodenní práce.

Díky široké škále jak aktuálních dat, tak i uchovávání historie zvířat, je dána vynikající možnost pro chovatele a majitele mléčných farem pro přesné, správné, a hlavně včasné a ekonomické řízení. Tato možnost je pro klíčová rozhodnutí a plánování naprosto zásadním momentem.

Nesporné výhody AFIFARMU tkví zejména v precizním a komplexním sledování. Data o zvířatech jsou sejmuta automaticky pomocí senzorů a v kombinaci s daty ručně vyplněnými nebo získanými z jiných zdrojů, vytváří velice obsáhlou a funkční databázi. AFIFARM poskytuje analýzu současné situace individuálního zvířete. Díky včasnosti odhalování zdravotních problémů již v subklinické fázi, umožňuje zlepšování zdravotního stavu a snižování spotřeby léčiv a nákladů na ně. Hloubková propracovanost, logická provázanost a vyhodnocování jsou prakticky využívána v přehledných sestavách a grafech. Pro denní rutinní práci zootechniků generuje přehledné a podrobné seznamy.

AFIFARM je univerzální systém – jeho funkčnost a instalace není omezena ani podmíněna velikostí farem. Hodí se jak pro rodinné farmy, tak pro velká stáda. Je to důmyslný nástroj pro zajištění podrobného přehledu o jednotlivých dojnicích i celém stádě zároveň. Úspěch řízení stáda pomocí špičkového systému AFIFARM plyne logicky z nárůstu užitkovosti, z včasné detekce zdravotních problémů a zvyšování úrovně plodnosti. AFIFARM je nejen elegantní možnost, ale spíše filozofie. A co závěrem? Snad slova jednoho uživatele: „AFIFARM nenahrazuje vynikající krávy, ale výborní chovatelé jsou jeho největšími fanoušky!“

nahoru