Ekologická farma Stupava, s.r.o.

Objevte LUKROM

Ekologická farma Stupava, s.r.o.

Společnost Ekologická farma Stupava, s.r.o. vznikla v roce 2002 za účelem ekologického hospodaření.

Rostlinná výroba

Rostlinnou výrobu v podniku zastupuje hospodaření na 630 ha trvalých travních porostů.

Živočišná výroba

Společnost se zabývá chovem krav bez tržní produkce mléka v celkovém počtu 80 ks a chovem jalovic ve věku 1 – 2 let v počtu 30 ks. Po skončení pastevního období jsou zástavový býčci prodáni na výkrm, část jalovic si společnost ponechává pro samostatný uzavřený obrat stáda.

Z plemen je zastoupen především charolais v užitkovém křížení se siementálem.

Kontakt

Ekologická farma Stupava, s.r.o.
Ředitel společnosti:

Zdeněk Havlíček
Tel.: +420 602 749 338
zdenek.havlicek@lukrom.cz

nahoru