FREKVENČNÍ MĚNIČ

Objevte LUKROM

FREKVENČNÍ MĚNIČ

Dalším standartním prvkem používaným v technologii dojení a chlazení, který významně ovlivňuje ekonomiku provozu, je frekvenční měnič.

Hlavní uplatnění má zejména v systému regulace otáček vývěv v závislosti na množství odsávaného vzduchu při nastaveném stabilním pod-tlaku.

Na displeji frekvenčního měniče je možné sledovat a odečítat mimo jiné počet provozních hodin vývěvy, okamžitou a celkovou spotřebu elektrické energie a mnoho dalších informací.

Při určitých mezních stavech vypíná zařízení a na displeji lze vyčíst příčinu poruchy a stav při této poruše. To umožňuje obsluze a servisním pracovníkům z těchto informací posoudit stav zařízení a učinit odpovídající opatření.

nahoru