en f

Novinka

Jak na hustě zapojený, sytě zelený a zdravý travní porost? Poradí vám naši agrochemici

17/07/2018

…..“zelená je tráva, fotbal, to je hra“...Text této fotbalové „hymny“ jasně sděluje, co k celosvětově nejpopulárnějšímu sportu - fotbalu - neodmyslitelně patří. Řada starších sice pamatuje i hřiště škvárová, z nichž si fotbalisté odnášeli po zápase svou dávku škváry zadřenou v kůži, fotbalisté dnešní generace zase hojí „spáleniny“ po skluzech na tzv. umělé trávě. Určitě nejlepším povrchem fotbalového hřiště je rovný, hustě zapojený, sytě zelený a zdravý travní porost. Divize agrochemie společnosti LUKROM spol. s r.o. zajišťuje kromě dodávek pesticidů, osiv a hnojiv zemědělským prvovýrobcům stejné služby i pro fotbalový klub FC FASTAV Zlín, který patří do skupiny firem  LUKROM.

Kvalita, trvanlivost a vzhled fotbalového trávníku je kromě celoroční péče podmíněna především druhovým a odrůdovým složením vyseté travní směsi. Požadavkům na vytvoření velmi hustého, k vysoké zátěži mechanicky odolného a trvanlivého trávníku vyhovují především směsi vyšlechtěných „sportovních“ odrůd jílku vytrvalého ( Lolium perenne) a lipnice luční (Poa pratensis), popř.kostřavy červené ( Festuca rubra).

Aktuální hrací plocha na zlínské Letné byla vloni v létě oseta směsí 5 kvalitních odrůd, obnovu prováděla firma PHILIPP sportovní trávníky a.s. z Prahy.

 „Pro vytvoření nového travnatého povrchu fotbalového hřiště se používají dva základní postupy. Za prvé se jedná o položení tzv. „travního koberce“ a druhá možnost: založení travního porostu výsevem travní směsi na připravenou hřištní plochu,“ prozradil ředitel Agrochemie Jan Kořenek.

 

 

V prvním kroku se využívá služeb profesionálních dodavatelských firem, které mají travní porost předpěstovaný na půdním substrátu a připravený ve svinutých balících. „Tento způsob je velmi rychlý a obnova včetně likvidace starého porostu se realizuje během několika málo dnů. Je zapotřebí 2-3 týdnů, aby se položený travní koberec díky tvorbě nových kořenů  pevně mechanicky spojil s  podkladní vrstvou hrací plochy. Využívá se zpravidla tehdy, když je pro rekonstrukci hrací plochy k dispozici velmi krátká doba (2-4 týdny),“ přiblížil problematiku šéf agrochemiků LUKROMU.

U druhého způsobu založení travního porostu, tzn. výsevem travní směsi na připravenou hřištní plochu, musíme počítat s časovou náročností. Travní směs se vysévá na připravenou hrací plochu a určitý čas trvá vzcházení vysetého travního semene. Výsevek travního semene se podle druhového a odrůdového složení pohybuje mezi 25 – 30 g osiva/m2. Na hrací plochu včetně výběhových zón ( cca 110 x 70 m)  je tak potřeba cca 250 kg osiva.

„Také není možné ihned po vzejití a zapojení porostu trávník intenzívně využívat k tréninku nebo k zápasům, protože nemá dostatečnou odolnost k mechanické zátěži. Hrací plocha je k dispozici ideálně nejdříve za 6 – 8 týdnů od založení,“ zdůrazňuje Jan Kořenek.

Zodpovědné založení porostu je první a zásadní podmínkou  kvalitní a dlouhodobě sloužící hrací plochy. Neméně důležitá je následná péče o  intenzívně využívaný sportovní trávník . K základním pravidelným  úkonům „greenkeepera“, tj. pracovníka, který se stará o údržbu a ošetřování sportovního trávníku, patří pravidelné hnojení, zavlažování a kosení travního porostu. V našem fotbalovém klubu FC FASTAV Zlín tyto činnosti na hlavním hřišti na Letné dlouhodobě vykonává pan Ladislav Podmela.

 

 

„Roční náklady na hnojiva, osiva a přípravky na ochranu rostlin k udržování hrací plochy na stadionu na zlínské „Letné“ činí v případě FC Fastav  podle náročnosti sezóny 250 – 300 tis. Kč . K přísevu trávníku se používá buď kompletní „hřištní směs PROFESIONAL“ nebo se pouze v případě regenerace použije přísev vhodné odrůdy jílku vytrvalého,“ dodává ředitel divize.  

K pravidelnému hnojení se používají kombinovaná hnojiva s obsahem makro a mikroživin - produkty profesionální řady COMPO Expert – Rasen Floranid, Floranid NK, Sportica NK, Nitrophoska Speciál, granulovaná hnojiva firmy YARA Agro YaraMila a Entec.

K eliminaci širokolistých plevelů se používá selektivní herbicid Mustang , Bofix a Tomahawk, popř. Starane, k likvidaci ložisek mechu síran železnatý – skalice zelená.  Proti původcům houbových chorob intenzivně hnojeného a pravidelně zavlažovaného trávníku dodáváme přípravky na bázi účinných látek azoxystrobin, azolové přípravky a produkty s obsahem karbamátů. K posílení vitality trávníku se aplikují také stimulátory růstu na bázi huminových látek a rostlinných hormonů.

„Přejeme našim fotbalistům, aby měli k dispozici kvalitní hřiště, na kterém budou pro potěchu vlastní i všech klubových fanoušků k vidění kvalitní a věřme že i vítězné fotbalové zápasy,“ vzkazuje za divizi agrochemie Jan Kořenek.

nahoru