Novinka

Každý strom se počítá. Zaměstnanci LUKROMU sázejí na střediscích další dřeviny

22/10/2021

Společně s přírodou… Motto, které naši společnost provází a vede k myšlenkám, jak se smysluplně zapojit do ochrany životního prostředí. Příběh marketingu i nás všech pokračuje výsadbou stromů, snahou ozdravit blízkou krajinu a lépe ji adaptovat na změny klimatu. Nemůžeme vrátit čas, ale můžeme sázet stromy, vrátit zeleň a vodu do našeho okolí.

 

Výsadba stromů, pro kterou jsme se opětovně rozhodli i v naší společnosti LUKROM podporuje obnovu přirozených funkcí krajiny, vyrovnává teplotní extrémy, zlepšuje kvalitu ovzduší a zadržování vody. Stromy čistí vzduch, zachycují škodliviny, jsou útočištěm pro hmyz a ptáky, v létě nám přináší příjemné ochlazení.

„Naše společnost se již dříve rozhodla aktivně zapojit do výsadby stromů, nyní dozrál čas začít. Na středisku ve Valašském Meziříčí jsme vysadili 18 stromů, především okrasné jabloně s krásnými květy a plody, na kterých si přes zimu určitě pochutnají ptáci. Dále pak Javor, který se na podzim mění do odstínů oranžové, žluté až tmavě červené. Na jaře jsou květy pastvou pro včely. Symbolicky jsme vysadily také Lípu srdčitou, která je spojována s ochranitelstvím a energií. Další vítanou potravou pro ptactvo budou plody okrasné višně chloupkaté. Nezapomněli jsme také na jehličnaté stromy a vysadili štíhlý smrk omorika,“ přiblížila Ivana Červenková z marketingu LUKROMU.


Středisko Bánov leží na úpatí Bílých Karpat. Zde jsme se rozhodli vysadit ovocné stromy, navázat tak na staré kulturní a krajové odrůdy ovoce. „Jelikož v Bánově již zaměstnanci užívají plody několika ovocných dřevin, proběhla malá rešerše uživatelů sadu ohledně odrůd. Společně jsme tak navrhli výsadbu stromů, které se sklízí postupně k přímé konzumaci,“ přiblížila Iva Červenková s tím, že kombinace odrůd je rozhodně pestrá a s kolegy jsme vysadili 17 ovocných stromů, jabloně, hrušně, meruňky, višně a slivoně.


Sázíme budoucnost, našim záměrem je podpořit vědomí, že pro přírodu můžeme něco dobrého udělat, protože každý strom se počítá. 

   

 

nahoru