Novinka

Kybernetická bezpečnost je i v LUKROMU tématem číslo jedna

28/01/2022

Píše se rok 1991, Československo se připojuje k internetu a vznikají první „www“ stránky. S nástupem osobních počítačů pak pomalu, ale jistě dochází k proměně pracovišť a postupnému upozadění tradiční komunikace. Končí éra psacích strojů a zpracování dat dostává nový rozměr. Digitální podobu postupně získala evidence nejrůznějších procesů i komunikace. LUKROM se připojil k internetu a začal komunikovat prostřednictvím "www" v roce 2000.

„Komunikace do té doby probíhala mezi firmami výhradně poštou, o elektronické poště jsme si mohli nechat jen zdát. S rozvojem počítačových technologií bylo umožněno propojení jednotlivých systémů nejen v rámci lokality, ale v našem případě celého holdingu skupiny LUKROM,“ prozrazuje vedoucí IT Radomír Bušo.

V současné době samozřejmě komunikace v drtivé většině probíhá elektronicky, všechna data se snažíme převést do digitální podoby nejen z důvodu ochrany přírody, ale také proto, že tato data jsou pro nás mnohem rychleji dostupná, a to doslova na pár kliků. Díky elektronickým datům máme možnost vytvářet manažerské přehledy ve velmi srozumitelné formě, které nám dovolují zkvalitňovat vedení naší organizace. Máme tak přehled, jak si naše společnost stojí v různých oblastech podnikání.


Aktuálně je velkým tématem v LUKROMU digitalizace. Na IT oddělení momentálně pracují 4 kolegové, kteří se snaží postupně rozvíjet a modernizovat naše systémová řešení. 


VÝZNAMNÝ POSUN V IT TECHNOLOGIÍCH
Počátkem roku 2019 se začal LUKROM z důvodu nevyhovujícího stavu serverů poohlížet po novém řešení. V první řadě bylo nutné zohlednit potřeby výrobní
technologie v RACIOLE v Uherském Brodě, kde se servery nacházely. „Absolvovali jsme několik kol jednání s potenciálními dodavateli IT technologií a postupně si ujasnili koncepci celého řešení nové IT infrastruktury. Rozhodli jsme o přemístění všech systémů do formy cloudových služeb. Splňují totiž naše požadavky na použité technologie pro virtualizaci serverů, snadnou dostupnost a umístění ve dvou geograficky oddělených lokalitách. V případě výpadku první lokality je možné rozběhnout služby v lokalitě druhé a minimalizovat tak dobu výpadku a ztrátu dat,“ prozradil Radomír Bušo s tím, že jako partnera si LUKROM zvolil České
radiokomunikace a jejich platformu CRA Business Cloud, která ve všech směrech splňuje požadavky na řešení bezpečné IT infrastruktury.


BEZPEČNOST DAT PŘEDEVŠÍM
Právě na zabezpečení klademe čím dál větší důraz. Všechny pobočky máme nyní připojeny do Cloudu šifrovaným spojením IPSec, některé větší pobočky pak jsou připojeny technologií MPLS. „Do internetu tak vstupujeme všichni jednou branou, přes centrální firewall, díky kterému je zajištěn dohled nad probíhající komunikací a zároveň dochází ke sběru dat pro další analýzu bezpečnostních incidentů. Řešení jsme doplnili ochranou koncových stanic, která v sobě obsahuje firewall, antivir, antispam, antispyware, IPS a IPSEC klienta pro připojení do vnitropodnikové sítě. Vše máme postaveno na řešení firmy Fortinet, která patří k lídrům na kybernetickou bezpečnost,“ zdůrazňuje.


V OBLASTI IT JE VŽDY CO VYLEPŠOVAT
Za posledních 30 let technologie poskočily o neskutečný kus dopředu. Všechno kolem nás začalo být „on-line“ a i světla v obýváku si můžeme rozsvítit z kteréhokoliv místa na planetě. S tím však přímo souvisí rostoucí počet kybernetických útoků. Ty jsou cíleny nejen na technologie, ale stále více také na uživatele, které se útočníci snaží pro svůj útok zneužít. I v LUKROMU je tématem číslo jedna kybernetická bezpečnost.

„V současné době dokončujeme bezpečnostní audit, který nás upozorní na zranitelná místa. Těm bude potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Dále chceme připravit program vzdělávání uživatelů, aby si osvojili dodržování základních pravidel kybernetické bezpečnosti. I pro nás administrátory je stále těžší rozlišit, zda příchozí mail není jen záminkou k vylákání přihlašovacích údajů uživatele pro jejich zneužití,“ doplňuje Radomír Bušo.

nahoru