en f

Novinka

LUKROM otevírá brány svých středisek: Chceme se dostat blíž ke klientům i zákazníkům

04/03/2019

 

KROMĚŘÍŽ | Na jaro letošního roku připravil tradičně LUKROM již 15. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na středisku v Kroměříži. Za dobu, co se akce koná, se už mnohé změnilo a představovaný sortiment je rok od roku pestřejší a o to více bohatší. Pravidelně se těchto dní účastní také obchodní zástupci, kteří poskytují poradenství a věnují se zákazníkům. Nechybí zde ani řada zaměstnanců a někdy i jejich rodinní příslušníci.

„Stěžejní je pro nás ukázat novinky našich tří nejdůležitějších značek JD, JCB a HORSCH. Přítomni jsou zde také zástupci jednotlivých leasingových společností a v neposlední řadě zástupci dotační poradenské společnosti. Tato třídenní akce má již dlouholetou tradici a každý rok ji bereme jako zahájení nového zemědělského roku,“ uvedl ekonomický ředitel LUKROMu Ondřej Červenka s tím, že se jedná spíše o společenskou událost, při které zástupci holdingu upevňují obchodní pouta.


Během Dnů otevřených dveří zavítá na středisko kolem 1 200 až 1 500 hostů a je to skvělá příležitost, kdy mohou odborníci hovořit nejen o situaci v jednotlivých podnicích, ale také o zemědělství z toho globálnějšího hlediska.

 

 

„Na tuto akci klademe velký důraz a jsme rádi, že za tu dobu si vybudovala svoji tradici. Poslední ročníky máme tendenci počet předvedených strojů minimalizovat a zaměřujeme se více na kvalitu ukázaných strojů než na kvantitu. I tak se budeme pohybovat kolem hranice 30 ks strojů,“ doplnil šéf střediska v Kroměříži Jan Kubín.


Každý rok probíhají velké výstavy zemědělské techniky (vloni to bylo TECHAGRO, letos je to na podzim AGRITECHNICA), tyto akce jsou stěžejní pro představení velkých novinek jednotlivých značek. Dny otevřených dveří jsou podnikovou akcí, a proto zde vedení LUKROMU neklade důraz úplně na všechny novinky, ale především na průřez svým sortimentem a přiblížení služeb a komplexnosti zákazníkům.

Z organizačního hlediska je to velmi náročná akce, především tedy pro středisko samotné. Přípravy probíhají postupně od začátku roku a týden před akcí jsou samozřejmě velice intenzivní. Za ty roky má však ale společnost již vybudovaný tým a určitý postup, který zjednodušuje přípravy. Celá organizace probíhá centrálně, ale samozřejmě se zapojují všechna střediska.


„Velkou výhodou je, že při plánování strojů již počítáme se sortimentem čili na menší změny, které vždycky nastanou, dokážeme velmi rychle reagovat. V letošním roce bude asi největší novinkou postřikovač LEEB 4AX, který se nám podařil zajistit prostřednictvím marketingu HORSCH – LEEB a bude přivezen speciálně na tuto naši akci z Německa,“ uvedl Jan Kubín. 

Velkou roli při organizování hraje i počasí, které je mnohdy nevyzpytatelné. Návštěvníci i zaměstnanci LUKROMU často diskutují, zda se akce zachová ve stejném rozsahu i pojetí, nebo se rozšíří do jiných středisek. Zatím ale podle Ondřeje Červenky vítězí tradice, a proto akce bude ve stejném duchu jako v předchozích letech. V tomto roce ale LUKROM plánuje akcí více. „Chtěli bychom určitě podpořit již nově vzniklé středisko ve Svitavách, kde na podzim plánujeme nějaký Den otevřených dveří. V plánu jsou také nějaké polní dny. Tento rok se chceme také zaměřit na značku JCB a připravit něco jako JCB den, jelikož novinek v této značce bude více než dost a je potřeba je přiblížit našim zákazníkům,“ uzavřel ekonomický šéf LUKROMU.


Veškeré akce jsou nyní v počátečních fázích plánování, ale jistě se o nich veřejnost s dostatečným předstihem dozví. Kroměřížské středisko kromě Dnů otevřených dveří v letošním roce čekají i rekonstrukce a úpravy, které se nevyhnou i jiným střediskům ze skupiny. Na podzim minulého roku započala firma v Kroměříži s péčí především o venkovní část střediska. Začalo to novým plotem a odbornější péče se dočkala i zeleň. Letos dojde na rozšíření parkoviště, jehož velikost je už nedostačující. S tím bude souviset i zarovnání a vyasfaltování veškerých okolních venkovních ploch.

nahoru