en f

Novinka

LUKROM se podílel na zavedení systému dohledatelnosti přípravků na ochranu rostlin pomocí 2D kódů

08/12/2022

Zavedení systému dohledatelnosti přípravků na ochranu rostlin má za cíl omezení uvádění nepovolených přípravků na trh a zmapování celého životního cyklu přípravků na území ČR.

 

Krokem pro omezení těchto rizik je označování přípravků 2D kódy a zasílání údajů o jejich distribuci do úložiště dat, které je zřízeno a spravováno Ministerstvem zemědělství České republiky.

Tato povinnost je zakotvena v novele zákona o rostlinolékařské péči, která byla dne 22. 9. 2022 publikována ve sbírce zákonů.

„Při přípravě tohoto systému byl LUKROM společně s několika dalšími distributory osloven a vybrán pro spolupráci, aby dopomohl ke správnému nastavení a funkci daného systému. Jednalo se především o podělení se o zkušenosti a praxi v logistice spojené s distribucí přípravků na ochranu rostlin,“ vyzdvihl Tomáš Trčálek, který patří do týmu agrochemiků naší společnosti LUKROM.

Přípravek pro profesionální uživatele vyrobený po 1. 7. 2022 bude muset být viditelně označen 2D kódem, který bude obsahovat následující údaje jako identifikace přípravku, včetně čísla šarže a data výroby, identifikace dodavatele, včetně přijatého množství přípravku a data přijetí přípravku, identifikace odběratele a také distributora poskytujícího údaje.

Do doby nabytí účinnosti zákona, tedy do 1. 7. 2023, je plánováno spuštění testovacího provozu datového úložiště, jehož cílem je především ověření funkčnosti systému. „Tuto dobu musíme ve spolupráci s IT oddělením využít k úpravám skladových softwarů a jejich vyzkoušení před spuštěním provozu ostrého,“ doplnil Tomáš Trčálek.

 

 

nahoru