Novinka

Málokterý podnik má tak široké spektrum výroby jako TOZOS, říká jednatel podniku Robert Hába

03/06/2020

Krávy, prasata, drůbež, ale i rostlinná výroba. Málokterý podnik v okolí, ve kterém sídlí právě TOZOS, spol s r.o., má takové široké spektrum výroby. Podnik prvovýroby, který spadá do skupiny LUKROM hospodaří zhruba na 1700 hektarech v oblasti Dolních Tošanovic.

Nejen že se zabývá rostlinnou výrobou, ale má pod taktovkou také bioplynovou stanici a živočišnou výrobu - chov krav, prasat i drůbeže. Že tak široké spektrum již v dnešní době není vůbec obvyklé nám potvrdil jednatel tohoto podniku Robert Hába.


„Samozřejmě je to ve vysokých investicích, které do tohoto podniku musí proudit tak, aby vše dobře fungovalo. Na druhou stranu se v podstatě uzavřel jakýsi ucelený okruh, který poté vykazuje poměrně zajímavý výsledek. Je to dané tím, že rostlinná výroby vyrábí většinu své produkce, jednak bioplynovou stanicí, která má výkon 750 kilowatt. Další část produkce je pro 500 krav, které má v chovu mléčného skotu. Plus uzavřený obrat. Dále se dodává obilí do krmných směsí pro prasata, kterých se vykrmí přibližně 12 – 13 000 ročně a také je zde jednorázový zástav kuřat o 130 000 kusech,“ prozrazuje.

 


Výhodou tohoto konceptu je i fakt, že veškerá kejda, která se vyprodukuje v živočišné výrobě je hnůj a zpracovává se v bioplynové stanici. „Je to samozřejmě náročné, jelikož všechny tyto provozy se musí modernizovat, takže poslední investice největší byly právě do drůbeže. Máme čtyři nové haly, které se vytápí odpadním teplem z bioplynové stanice,“ ukazuje Robert Hába s tím, že do bioplynové stanice se momentálně kupovala technologie nových motorů, kdy byla nahrazena stávající, která potřebovala při výrobě nejenom siláž a kejdu, ale doplnil se tam lehký topný olej.

 

 

Další investicí v podniku Tozos byla odchovna mladého dobytka, která umožnila snížit počet farem na dvě. Na jedné farmě je drůbež, vepřové a bioplynová stanice a na druhé farmě je chov skotu. „Na této farmě se objevila nová odchovna mladého dobytka a díky tomu jsme tam dali uzavřený obrat stáda, snížili se nám náklady. Snížila se nám také potřeba lidské síly,“ říká jednatel.

Chod podniku prvovýroby obsluhuje přibližně 45 zaměstnanců a jediným jeho majitelem je společnost LUKROM, respektive Zdeněk Červenka. To usnadňuje rozhodování při investicí, nebo při spolupráci s jinými podniky skupiny.

 

 

„Veškerou produkci kuřat realizujeme v Raciole. Prasata dáváme dle ceny na různá jatka. Mléko dodáváme do mlékárny Kunín, kde jsme členem odbytového družstva. V podstatě velká část přidané hodnoty, kterou ten podnik vytvoří se do něj zpětně investuje. Za osmiletou historii, kdy TOZOS vlastní skupina LUKROM, tak investice do strojů rostlinné výroby je odhadem nějakých 30 miliónů. Do staveb a bioplynové stanice je to řádově možná 80 – 90 miliónů,“ doplňuje Robert Hába.


TOZOS při svém fungování využívá také dotace. Ty se použily při stavbě stájí pro kuřata, či stavbě odchovu mladého dobytka. Čerpají se také dotace úroků PGRF při nákupu zemědělských strojů.


Podle Roberta Háby je podnik poměrně dost zainvestován, přesto mu chybí ještě dořešit výkrmovou halu u prasat. Potřebuje totiž nutně modernizaci. Stavba je totiž stará přes 40 let. „Technologie se za ta léta změnily a my ji chceme zmodernizovat nejen kvůli tomu, aby se zlepšily výsledky, ale aby se například i snížil zápach. Letos se také přistaví poslední modernizace u skotu. Vybudu je se nové krmiště a výběh pro mladý dobytek. Tím výrazně zjednodušíme krmení a ušetříme tím náklady,“ uzavírá.

 

nahoru