en f

Novinka

MARTINA NEJEDLÁ: Závěr roku? Sušárny jedou na plný plyn

16/12/2020

Jednou z nejvýznamnějších událostí letošního roku bylo dozajista sloučení dvou divizí: ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT a VÝROBY KRMNÝCH SMĚSÍ. Jak se změnil celý chod divize, jaké byly její investice a co plány na další rok? O tom promluvila současná ředitelka divize Martina Nejedlá.

Co pro vás přineslo sloučení těchto dvou divizí – zemědělských komodit a výroby krmných směsí?

Byl to přirozený proces, ke kterému LUKROM dozrával již delší dobu. Sloučili jsme v podstatě činnosti, které v minulosti byly součástí výkupu a spíše byly uměle rozděleny. Vznikla tak nová divize s tržbami cca 1,3 mld. Kč.


Jak se divize změnila?

Změnilo se zejména to, že se celý proces nákupu, spotřeby a prodeje zemědělských komodit propojil v jeden celek. Tyto činnosti si nekonkurují, ale právě naopak, tvoří synergický celek. Dokážeme si lépe zorganizovat nákup, dopravu směsí i komodit a stejně tak i tok surovin do výroby a případně k dalšímu obchodování. Vzhledem k tomu, že komodity tvoří cca 65 % složení krmných směsí, je důležité mít podrobný přehled o jejich množství, ceně, kvalitě, a hlavně mít možnost toto vše sami ovlivnit.

 

Došlo k nějakým personálním změnám?
Ano. Tyto změny byly nemalé, ale zároveň přirozené a nutné vzhledem k nové situaci udělat. Někteří zaměstnanci museli odejít jednoduše proto, že pro ně práce díky optimalizaci nebyla nebo se nebyli schopni přizpůsobit novému způsobu řízení. Vznikaly tak situace, které nebyly příjemné, ale byly nevyhnutelné.

 

Vaše divize letos výrazně investovala do modernizace sila a sušárny na středisku v Lípě. Můžete prozradit více? 

Snažíme se každým rokem investovat do technologií výroby a skladování surovin tak, aby nám to umožnilo tyto procesy precizovat a zautomatizovat. Dokončili jsme rekonstrukci sila a sušárny v Lípě. Momentálně realizujeme na výrobně krmiv ve Vyškově modernizaci mikrolinky a dopravních cest. Nakoupili jsme dvě nové mostní váhy na výkup komodit a opláštili halu na skladování komodit ve Valašském Meziříčí. Laboratoře jsme vybavili novými přístroji, například novým NIR analyzátorem v laboratoři ve Valašském Meziříčí.


V letošním roce divize obhájila certifikát GMP+ a získala nově certifikaci výroby krmiv v systému QS. Čeho si dále ceníte?

Velmi si cením posunu v kvalitě krmných směsí a systému monitorování surovin. Osvědčila se nám spolupráce s francouzskou společností CCPA. Posunuli jsme výkon směsí pro výkrm brojlerů. Také jsme velmi spolupracovali s chovateli rodičovských chovů a vyvinuli jsme směsi na míru pro jednotlivé genetiky. Nastavili jsme také proces sledování struktury krmných směsí pro nosnice, která má kromě složení samotné směsi významný vliv na výkon směsí.

Daří se vám již několikátým rokem držet výrobu krmiv nad úrovní 100 tis. tun ročně!

To považuji za úspěch hlavně vzhledem ke klesajícím konverzím. Rozjeli jsme také obchod s komoditami a doufám, že budeme nadále úspěšní v konkurenci spousty obchodníků. Snažíme se být pružní v nabízených službách a využít poměrně slušný vozový park se silnou kapacitou svozů a samozřejmě v neposlední řadě nabídnout férovou cenu za dodávané zboží.


Jaký je závěr letošního roku v divizi zemědělských komodit a krmiv?

Konec roku je ve znamení mokrých kukuřic s vysokými výnosy a nervozity ohledně osevů ozimých plodin. Stejně tak i naše sušárny jedou doslova na plný plyn. Je to náročné, ale zvládáme to. Současně ložíme několik vlaků obilnin měsíčně na export a další zboží do českých mlýnů.


Jak moc podle vás může pandemie koronaviru ohrozit zemědělství?

Půda tu vždy byla a bude a je potřeba se o ni starat. Změní se charakter jejího využití, zemědělství bude více směřovat k extenzitě, důležitější bude péče o krajinu a její ochrana. Tomu se musí přizpůsobit také podniky, jako je třeba i ten náš. Zásadní pro nás bude také podoba budoucí zemědělské politiky nebo zastropování dotací. Ale to nezměníme, tomu se budeme muset přizpůsobit. Epidemie samotná poškodí určitě jiné sektory mnohem více.


Co pro vás znamená, když se řekne KRIZE?

Když hledáme význam slova krize, které je nyní často zmiňováno, tak najdeme řecké slovo krisis. Je to něco jako hledání, volba mezi dvěma opačnými variantami, ale není to bezvýchodná situace. Právě naopak, představuje aktivitu, která se projevuje hledáním, promýšlením, řešením a nakonec rozhodováním. Zůstaňme pozitivní a berme tuto situaci jako šanci. Proto nám všem přeji, ať nás to alespoň trochu naplňuje, rozvíjí a baví, protože jedině tak vše, co děláme doma i v práci, má smysl.


Letošní rok spěje ke svému konci. Jaké jsou výhledy na ten další?

V příštím roce bych chtěla pokračovat v práci směrem ke kvalitě krmných směsí s využitím nového optimalizačního softwaru. Dále pak obnovit vozový park, vyměnit část technologie výrobny krmiv v Lípě, nakoupit nový bezezbytkový vzorkovač na komodity a mnoho dalších investic.

nahoru