en f

Novinka

Modernizace sila v Lípě: inspiraci jsme hledali po celé republice

07/06/2019

Modernizace sila a sušárny – to jsou v tuto chvíli hlavní úkoly divize Výroby krmných směsí v Lípě, která od loňského roku převzala středisko komodit. 

Právě silo i sušárna jsou důležitým faktorem při výrobě krmiv, protože zpracovávané obiloviny přijaté na středisko tvoří přibližně 50 % surovin, ze kterých se vyrábí krmné směsi. 

Projekt renovace, pro který se středisko Výroby krmných směsí v Lípě rozhodlo není přitom úplně jednoduchý. Důvod? Silo je totiž v provozu nepřetržitě celoročně. Do práce se tedy pustil vedoucí VKS v Lípě Martin Coufalík pod dozorem ředitelky Martiny Nejedlé.


„Nechal jsem se inspirovat dodavateli, kteří mě umožnili prohlídky nejrůznějších sil tady u nás v České republice. Měl jsem tak jedinečnou příležitost podívat se blízka na technologii toho, jak to všechno vypadá v praxi. Samozřejmě výhodou byly i setkání se speciality, kteří s nejmodernější technologií přímo pracují a podělili se s námi o vlastní zkušenosti. Nejlepší je totiž nevymýšlet již vymyšlené. Sil je tady v republice spousta a jsou stejné,“ vysvětluje Martin Coufalík.

Koncem ledna letošního roku už byl připravený koncept celého projektu, který byl rozdělen na dvě etapy.

První etapa se týká částečné rekonstrukce obilného sila a celkové rekonstrukce příjmu surovin do sušárny. Na té byla v minulých letech opravena pouze část, ve které se suroviny suší, avšak práce se netýkaly výdejové a příjmové části.

„Stávající dopravníky jsme opravili v rámci finančních možností a zároveň k nim připravili novou předčističku, tak, aby se přijímané suroviny, které tam jdou rovnou z pole, předčistili, a aby se neušily zcela špinavé. To samozřejmě vede k úspoře energií. Pro tyto účely jsme poptali švýcarskou předčističku Bűhler, která by v tomto směru měla sloužit,“ prozradil detaily rekonstrukce sušárny v Lípě Martin Coufalík.

V obilném sile se musela opravit kompletně aspirace v jedenáctém patře, ve kterém se naskladňují suroviny do buněk a je tam vysoká prašnost. 

„Aspirace, která tam byla, byla původní a nebyla již funkční. Takže v první části byla rekonstrukce aspirace, ve druhé samotné dopravníky. Cílem bylo, aby silo bylo nějakým způsobem multifunkční; aby zároveň mohlo přijímat, čistit suroviny a vydávat. Tohle v současném technickém stavu nebylo umožněno. Přibyly také nový dopravníky k již těm původním,“ popsal veškeré činnosti Martin Coufalík.

V letošním roce započala realizace dopravníků v jedenáctém patře, která již v tuto chvíli pomalu finišuje. Zároveň také dochází k automatizaci celého sila, jelikož doteď bylo ovládáno ještě panelem a knoflíky. „Vše bylo ovládáno manuálně, samotná automatizace může prospět v lehkosti a ovládání technologie a přehledu množství surovin a jejich teplot v buňkách,“ vysvětluje.

 

Ve druhé etapě, která se uskuteční přibližně v lednu 2020, se nainstaluje do sila zbývající část - další předčistička aspirace čističky, výklopná váha a dopravníky dole v suterénu.

„Do sila přes jeden koš budeme schopni přijímat zboží ve výkonu přes sto tun za hodinu s tím, že se bude rovnou čistit. Po dokončení etapy do sila budeme již schopni do sila přijímat zboží ze 3 košů a toto zboží bude hned při příjmu předčištěno. Pokud bude potřeba jej ještě dočistit, tak v sile zůstává čistička, která tam byla doteď. Zjednoduší se tak manipulace se zbožím i pro obsluhu,“ doplňuje mladý muž.

Závěrem lze jen dodat, že probíhající práce mají za cíl zefektivnit proces pro samotnou výrobu tak, aby zaměstnanci byli schopni realizovat více operací na sile zároveň. Jedná se hlavně o velkou časovou úsporu.

 

nahoru