en f

Novinka

NA FARMĚ KRÁLOV ROSTE NOVÁ MODERNÍ HALA NA VÝKRM KUŘAT. DALŠÍ JE V PLÁNU

21/06/2021

Práce na nové hale pro výkrm brojlerových kuřat na farmě Králov (podnik prvovýroby ZEAS Bánov) jde do finále. Moderní hala, která je v pořadí již pátá na zmiňované farmě, bude dokončena již v srpnu, kdy se budou naskladňovat nová kuřata. Hala bude mít kapacitu 28 000 ks kuřat, tím se navýší celková kapacita na jednom místě na max. 108 500 ks. Další nová hala o kapacitě 36 000 ks se plánuje realizovat v  lukromáckém podniku ZEV Šaratice.

 


V posledních letech se naše skupina rozhodla investovat do výstavby nových hal pro výkrm brojlerových kuřat. V minulých letech byly postaveny čtyři haly ve společnosti TOZOS, Dolní Tošanovice s jednorázovou neuskladňovací kapacitou 134 000 ks.


„Velkou výhodou tohoto výkrmu je využití odpadního tepla z bioplynové stanice, což přispívá k lepší ekonomice výkrmu. Tento rok plánujeme postavit haly pro výkrm v ZEASu Bánov, kde na farmě Králov vyroste jedna hala o kapacitě 28 000 ks. A další hala o kapacitě 36 000 ks bude postavena v ZEVu Šaratice,“ přiblížil jednatel skupiny LUKROM Zdeněk Červenka ml..

 


Ideální prostředí pro brojlery je stálá teplota bez výkyvů. Nové moderní haly jsou dokonale izolovány pure panely, což má návaznost na spotřebu energií především v zimních měsících, kdy je potřeba topit. Samozřejmě i v letních měsících dochází k lepší izolaci, což zabraňuje k rychlému prohřátí stěn a střechy. V případě, že k tomu dojde, je možno využít tunelovou ventilaci, které snižuje teplotu na hale. Je zde instalován moderní ventilační systém, který zabezpečuje pravidelnou výměnu vzduchu. Vše je řízeno přes počítač. Je také možnost se připojit vzdáleně přes mobilní zařízení a upravit hodnoty dle potřeby.

  „Nové haly jsou méně náročné na spotřebu energií a dosahuje se lepších chovatelských výsledků v podobě vyššího přírůstku či nižší spotřeby krmení. Zároveň dochází k menšímu úhynu kuřat. Tyto parametry jsou zásadní pro efektivní ekonomiku výkrmu brojlerových kuřat,“ dodává Zdeněk Červenka ml..

 

 

. . . ZAJÍMAVOSTI A FAKTA . . .

• Aktuálně naše společnost realizuje výkrm brojlerových kuřat na šesti farmách.

• Mezi největší patří Dolní Tošanovice 134 000 ks, Králov 75 000 ks,
Šaratice 72 000 ks, Kelníky 28 000 ks, Poteč 26 000, Lechotice 26 000 ks.


• V tomto roce bychom měli v dceřiných společnostech skupiny LUKROM vyrobit přibližně 2,5 mil. ks kuřat, což odpovídá menší polovině, která se v RACIOLE zpracuje.

• Po dokončení výstavby dvou nových hal se v příštím roce dostaneme na číslo 2,9 mil ks. Ostatní brojlerová kuřata jsou dodávána našimi smluvními partnery.

• Celkem se v RACIOLE zpracuje cca 5,4 mil. ks kuřat.

 

nahoru