Novinka

"Odstartovali jsme stavbu nového střediska a pokračujeme v budování dalších fotovoltaických elektráren," říká jednatel LUKROMU Ondřej Červenka

23/01/2024

Největší investice v rámci holdingu, budování fotovoltaických elektráren, ale i ekonomické proměny v divizích LUKROMU? S finančním ředitelem Ondřejem Červenkou jsme shrnuli nejen loňské investice, ale rozebrali jsme i současnou zemědělskou situaci a zejména plány na letošní rok.

 

Prozraďte, jaké byly největší investice společnosti v předchozím roce?

Tou opravdu největší bylo jednoznačně dokončení linky na příjem drůbeže v podniku RACIOLA. Tuto investiční akci jsme zahájili v létě roku 2022, mimo instalaci samotné technologie na porážce šlo také o pořízení kombajnu na sběr kuřat. Celková suma činila 72 mil. Kč a profinancovaná byla během let 2022 a 2023, investice byla podpořena dotací z Programu rozvoje venkova ve výši 50 %.

Zásadním tématem bylo také rozhodnutí o zřízení nového střediska v Holešově. Jak se to posunulo?

Jedná se o druhou největší investici roku 2023. Došlo k pořízení pozemků v průmyslové zóně v Holešově za účelem výstavby centrály pro divizi mechanizace živočišné výroby. Cena zakoupených pozemků mírně překročila 30 mil. Kč. Další důležitou investici pro středisko nákupu a prodeje zemědělské techniky v Bánově představovala přístavba servisní haly, díky které jsme více než zdvojnásobili servisní kapacity. Investice byla dokončena v letních měsících a dosáhla celkové výše necelých 20 mil. Kč.

Když zabrousíme mezi podniky prvovýroby, kterých je pod holdingem pět, jak to vypadá v tomto směru tady?

Významná investice se uskutečnila právě v podniku TOZOS, kde jsme rekonstruovali tamní hnojiště za celkem zhruba 13,6 mil. Kč. Na tuto investici se taktéž podařilo získat dotaci ve výši 5 mil. Kč.

Vraťme se k myšlence výstavby nové centrály divize mechanizace živočišné výroby v Holešově.

Tato myšlenka se rozhodně nerodila snadno a prošla si několika fázemi, kdy jsme zvažovali, jestli pouze zrekonstruovat stávající prostory, vystavět nové prostory v jednom z našich stávajících areálů, nebo pořídit pozemky nové a udělat celou investici na zelené louce.

Po zvážení všech pro a proti bylo nakonec rozhodnuto o zakoupení pozemků v průmyslové zóně v Holešově. Jaké byly důvody?

Důvodů vedoucích k tomuto rozhodnutí bylo vícero, ale mezi ty hlavní patří potřeba centralizace několika roztroušených středisek do jednoho místa, nevyhovující skladové prostory v Hulíně nebo poddimenzovaná kovovýroba v Kroměříži.

Co všechno toto středisko nabídne?

Výstavba administrativní budovy, nové kovovýroby a skladů na nově pořízených pozemcích se rozběhla na podzim 2023 a měla by trvat přibližně 18 měsíců. Kalkulovaný rozpočet akce se pohybuje kolem 120 mil. Kč.

Přibližte, prosím, jak bude probíhat „stěhování“ do Holešova a kolik zde bude působit zaměstnanců?

Do Holešova by se měli během následujících dvou let postupně přestěhovat všichni THP z Kroměříže, konkrétně se jedná o administrativní pracovníky, kolegyně a kolegy ze zahraničního obchodu, z obchodního týmu nebo naše stavaře. Ze střediska z Kroměříže přejdou kromě již zmíněných ještě také pracovníci z kovovýroby. Z Hulína se přesunou lidé starající se o tamní sklad a montážní a servisní týmy. Dohromady by tak mělo v Holešově pracovat kolem 50 zaměstnanců.

Co se tímto krokem naopak změní pro středisko zemědělské techniky v Kroměříži?

Jedním z dalších pozitiv, která plynou z investice v Holešově, je možnost využití prostor momentálně obsazených pracovníky z divize mechanizace živočišné výroby v  Kroměříži tamním strojařským střediskem. Již delší dobu se kolegové strojaři potýkají s nedostatečnými kapacitami na tomto středisku, uvolnění prostor v Kroměříži by mělo tento problém vyřešit.

Budou to již dva roky od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. Jak se od té doby proměnila situace v LUKROMU?

Zemědělský sektor si od té doby prošel několika cenovými šoky, které významně ovlivnily hospodaření. Po extrémním nárůstu cen zemědělských komodit v roce 2022 došlo k výraznému poklesu v roce 2023 a momentálně se cenově nacházíme někde na úrovních před konfliktem. Nákladově byly ale bohužel rostlinné komodity seté na podzim 22 a jaro 23 ve vyšších cenových hladinách, proto i přes dobré naturální ukazatele neočekáváme příliš pozitivní hospodářské výsledky RV.

A když se zaměříme na ceny energií v poslední době?

V tomto směru pozorujeme relativní uklidnění cenové situace. Bohužel jsme byli v nedávné době opět svědky ozbrojeného konfliktu v Izraeli, který vedl k obecné nervozitě na trzích s ropou, potažmo s energiemi, a tedy došlo opětovně k růstu cen těchto komodit.

LUKROM se pustil v souvislosti s růstem cen energií do budování fotovoltaických elektráren, které mají pomoci snížit náklady.Jak se tyto myšlenky posunuly?

Pořízení a instalace dvou fotovoltaických elektráren na střechy v provozech ve velkokapacitním kravíně v Agroječmínku a v Raciole na porážce drůbeže byly další významnou investiční akcí roku 2023. Obě elektrárny mají instalovaný výkon necelých 250 kWp a jsou určeny téměř výhradně pro vlastní spotřebu v rámci jejich provozů. V Agroječmínku byla investice provedena v létě, v Raciole potom během podzimu 2023. Celkové náklady na obě elektrárny dosáhly zhruba 12 mil.  Kč a byly podpořeny dotací NPO ve výši 35 %. Jedná se o první 2 z našich zamýšlených investic do FTV, další elektrárny určené primárně pro vlastní spotřebu bychom chtěli budovat v roce 2024 v areálech v Halenkovicích a v Horních Tošanovicích.

Jak byste zhodnotil obecně letošní rok holdingu z pohledu finančního ředitele?

Těch výzev, se kterými jsme se museli v  průběhu letošního roku popasovat, bylo opět hodně. Jednou z těch největších byly rozhodně naše sklady, na kterých jsme měli rekordní finanční hodnoty v průběhu téměř celého roku. Jednak toto bylo zapříčiněno vyšší cenovou hladinou zejména strojů i komodit, jednak jsme taky ale přeskladňovali část komodit z roku 2022 ve žních 2023.

Podařilo se tuto situaci finančně ustát?

Myslím si, že ano a velmi dobře i díky prodejům některých zbytných majetků ve skupině LUKROM. Také díky zmíněným prodejům letos očekáváme velmi dobré ekonomické výsledky, proto bych tento rok hodnotil veskrze pozitivně.

Ve které oblasti (divizi) došlo k největší ekonomické proměně?

Největší ekonomickou proměnu v uplynulých dvou letech jsme pozorovali jednoznačně v obchodu s rostlinnými komoditami, kdy bychom mohli cenový vývoj u pšenice, řepky a dalších komodit přirovnat k jízdě na horské dráze. Jaké jsou podle vás vyhlídky na další rok? Výhledy na příští rok bude zásadním způsobem ovlivňovat geopolitická situace, která se dá jen velmi těžko predikovat. Věřme, že se situace jak na Ukrajině, tak i na Blízkém východě bude postupně uklidňovat, což se v  konečném důsledku projeví i  v  ustálení a stabilizaci cenových hladin komodit, energií či pohonných hmot.

Bude LUKROM i letošním roce pokračovat v investicích do svých středisek?

Ano. Ať už bude situace ve světě jakákoliv, chtěli bychom i nadále investovat do našich firem, divizí a středisek. Mezi největší investice bude patřit pokračující výstavba centrály MŽV v Holešově, výstavba servisní haly v Třebčíně nebo výstavba dalších fotovoltaických elektráren.

 

nahoru