en f

Novinka

Příprava prodejní sezóny 2021 aneb „Co dělali agrochemici v zimě“?

02/03/2021

Za normálních okolností by v těchto týdnech lukromácká divize agrochemie končila své „turné“ s odbornými konferencemi a semináři. Doba koronavirová však rozbila již více než dvacetiletou „rutinu“ při přípravě letošní prodejní sezóny našich agrochemiků.

Vedoucí prodejních středisek se pravidelně zúčastňovali velkých agrochemických konferencí našich partnerských firem (Corteva, BASF, BAYER, SYNGENTA) a následně LUKROM pro zemědělce pořádal osm až deset odborných seminářů.  V letošním roce probíhaly velké konference on-line formou a pracovní setkání s agronomy na regionální úrovni jsme nemohli organizovat vůbec.

 


Prodejní sezóna na středisku prodeje osiv je již od konce roku 2020 v plném proudu. Vedoucímu střediska Michalovi Pečenkovi se podařilo také uspokojit většinu požadavků na zajištění osiva jarní pšenice, kterou budou zemědělci vysévat na plochy původně určené pro pšenici ozimou. V plném proudu je prodej dalších jarních osiv – kukuřice, slunečnice, luskovin a také jarní řepky.

Od měsíce ledna však jednáme s dodavatelskými firmami o obchodních podmínkách letošního roku.

„Každoročně uzavíráme 25 – 30 rámcových kupních smluv s dodavateli. Na základě dojednaných obchodních podmínek pak s kolegou Tomášem Trčálkem desítky hodin připravujeme ceník přípravků a stanovujeme i s ohledem na požadavky našich odběratelů z rostlinné prvovýroby prodejní priority,“ prozradil chod činností ve své divizi její ředitel Jan Kořenek.

 

 

Oproti roku 2020 se nám výrazně zúžil sortiment použitelných účinných látek (ukončení prodejů a použití chlorpyrifosu, thiaclopridu, epoxiconazolu, methoxyfenozidu, letos na jaře mancozebu,…). Tyto ztráty jsou však v sortimentu nahrazovány dalšími registracemi povolených účinných látek (prothioconazole, pyrethroidy, acetamiprid, esfenvalerát,..), popř. jejich kombinacemi.

„O to víc se v obchodní rovině zvyšuje konkurence omezeného množství účinných látek u stále se zvyšujícího počtu registrovaných obchodních přípravků. Jak se tyto skutečnosti projeví v razantnějším nástupu rezistentních populací škodlivých činitelů ukáže čas,“ ujišťuje šéf lukromáckých agrochemiků.

 

 

Divize agrochemie bude i v letošním roce pracovat ve stabilním personálním obsazení, tj. 13 kmenových pracovníků + dva vypomáhající řidiči z divize zemědělských komodit a krmiv.

V zimním období navíc chemici „omladili“ vozový park několika středisek o 2 nové automobily Citroen Jumper a nový manipulační vozík firmy HYSTER na středisku Valašské Meziříčí.

„Ubezpečuji naše dlouholeté i potenciální nové odběratele, že pracovní tým divize agrochemie je připravený poskytovat i v letošním roce kvalitní, spolehlivé a rychlé služby, na které jsou naši partneři dlouhodobě zvyklí. Přeji nám všem dobré zdraví těla i ducha, přeji víru a naději, že všechno špatné jednou skončí! Přeji zemědělcům příznivé počasí a ve finále dobrou a dobře zpeněženou úrodu,“ vzkazuje se stálým úsměvem ve tváři za celý kolektiv agrochemie Honza Kořenek.

 

nahoru