Přívěsy

Objevte LUKROM

Přívěs DA "Roadrunner"

U přívěsu DA "Roadrunner" spojuje firma Krampe známou a ceněnou vanu Big Body s točnicovým podvozkem pro enormní obratnost a nabízí tak velkoobjemovou variantu k malým přívěsům s točnicí. Možnosti vybavení uvedené v tomto prospektu se vztahují jak na konstrukční řady Big Body, tak i na DA "Roadrunner".

nahoru