en f

Novinka

První vlna žní je u konce, hlásí LUKROM

31/07/2018

S blížící se polovinou prázdnin nám letos zcela nezvykle končí žňové práce na polích a naše sila jsou již téměř naplněná. Při pohledu do kalendáře je to téměř s 2 -3 týdenním předstihem. Jak je to možné? To nám prozradil ředitel divize zemědělských komodit Ladislav Plšek.

 „Jedná se o obraz letošního vývoje počasí, kdy paradoxně po delší zimě přišlo velmi krátké jarní počasí a brzký nástup letního počasí, které doprovázely již od počátku vyšší teploty a nižší úhrn srážek,“ zdůvodnil šéf komodit společnosti LUKROM a dodává:

„Tento jev měl za následek, že žňové práce byly zahájeny již v druhé půlce června, což není zcela typické. Letošním prvním střediskem na startovní čáře, byly v naší skupině ZEV Šaratice, které zahájily sklizeň ozimého ječmene 18. června,“ prozradil pan Plšek.

Vývoj počasí v prvním pololetí měl podle počátečních odhadů dozajista vliv na výnosy, které dle našich přehledů jsou vykazovány jako průměrné, v některých oblastech mírně podprůměrné.

Na kvalitu dodávaných komodit mělo počasí vliv pozitivní, jelikož u obilovin, hlavně ozimých je kvalita dodávaného zrna velmi dobrá, s vyšším obsahem NL (dusíkaté látky). Po stránce zdravotní je podobně jako loni kvalita vynikající, výskyt chorob a škůdců je v laboratořích zjišťován zanedbatelně.

„Naší snahou je nyní co nejdříve zahájit průběžný vývoz již smluvně zajištěných komodit, abychom na silech uvolnili skladovací kapacity a mohli tak do konce roku v co nejvyšší míře zmanipulovat část zboží, které máme nyní uložené na externích skladech,“ přiblížil další plány Ladislav Plšek.

Plán na vývoz již zasmluvněných prodejem je nyní pro druhé pololetí vyskladnění přes 45 tisíc tun komodit, převážně řepky a pšenice potravinářské a do výroby krmných směsí dalších cca 35 tisís tun obilovin. „Tento plánovaný objem by nám měl pokrýt potřebu na další svozy do našich sil,“ uzavírá.

 

nahoru