Novinka

ROZHOVOR | Investice do výrobních technologií „VKS“ pomůže ke zvýšení kvality finálního výrobku

18/12/2023

Po přesunutí kompletní výroby krmiv na středisko do Lípy vyvstala před vedením divize výroby krmných směsí (VKS) nová výzva; a to výroba granulovaných krmiv v  odlišné struktuře pro skot a  prasata. Proč k tomu došlo a co má změna přinést prozradil vedoucí Výroby krmných směsí na středisku v Lípě Martin Coufalík.

Co přesně vás k tomuto kroku vedlo? 

Dosavadní výroba granulovaných krmiv pro drůbež se provozuje přes jeden lis osazený matricí s průměry děr 3,2 mm. Tento provoz je pro výrobu krmiv pro prasata a skot zbytečně energeticky náročný a také strukturou ne příliš vhodný. 

K jakému rozhodnutí tedy vedení divize výroby krmných směsí a komodit dospělo?

Přistoupili jsme ke kompletní rekonstrukci granulační linky a protože v roce 2018 byl na našem středisku ve Vyškově (které ukončilo svou činnost, pozn. redakce.) nainstalován nový granulační lis PTN Progress 900 tak dojde k  jeho přesunu na výrobu krmných směsí do Lípy. Výroba zde tak bude vybavena dvěma lisy, které budou osazeny matricí s rozdílným děrováním. Na jednom lisu se tak budou vyrábět krmiva pro drůbež a na druhém krmiva pro skot a prasata.


Bude rekonstrukce zahrnovat ještě něco dalšího?

Následující části granulační linky jsou už po 17-ti letech provozu na kraji své životnosti. A dojde tak k výměně chladící kolony a třídícího žejbra. Přiblížíte funkce a vlastnosti této nové chladící kolony? Chladící kolonu nám již dodal holandský výrobce geelen counterflow, který je špičkou ve svém oboru a specializuje se na chlazení všech druhů materiálů nejen v  krmivařině. Chladící kolona bude na výstupu z  ventilátoru osazena cyklofiltrem, který propustí do ovzduší velmi nízké hodnoty emisí.

Myslíme tedy i na životní prostředí…

Přesně tak. Dále na výstupu z chladící kolony bude nově osazen dopravník, který nám zajistí obchvat stávající drtiče a obsluha tak nebude muset neustále nastavovat drtič pro drcení granulí pro výrobu startérů. Zmínil jste také výměnu třídícího žejbra granulí. K tomu dojde v nejvyšším patře míchárny. Stávající rotační třídič s nízkou účinností bude nahrazen vibračním třídičem výrobce Van Aarsen s daleko vyšší účinností. Budeme tak schopni oddělit nežádoucí jemné částice dokonce i nově u drcených granulí. Dojde tak ke zvýšení kvality finálního výrobku a doufejme i následnému zlepšení konverzí na našich farmách.


Budou instalaci nových technologií provázet nějaká omezení?

Všechny technologie jsou již dodány a teď před námi stojí ta největší výzva, a to detailně naplánovat celou instalaci, které bude svým rozsahem velmi složitá a bude znamenat delší odstávku celé linky.

Svou činnost ukončil provoz výroby krmných směsí ve Vyškově. Můžete k tomu říci více?  

Je to tak. I přes rozsáhlou rekonstrukci výroby krmných směsí (VKS) ve Vyškově, která se uskutečnila před pár lety, společnost LUKROM zde ukončila zcela její provoz. Výroba krmných směsí ve Vyškově tak po 13-ti letech následovala uzavřením VKS ve Valašském Meziříčí. Středisko v Lípě získalo schválení výroby krmných směsí pro všechny druhy zvířat určené k  produkci potravin, na základě rozhodnutí ÚKZUZ ze dne 16.12.2022. Tím byla splněna poslední podmínka, a  to zachování výroby krmiv pro přežvýkavce. Vedení divize tak vsadilo pouze na jednu kartu a od 1.1.2023 tak probíhá výroba krmných směsí pouze na středisku v Lípě, kde se nachází také centrála společnosti LUKROM.

nahoru