Služby živočišné výroby

Objevte LUKROM

Služby živočišné výroby

Divize je součástí společnosti LUKROM, spol. s r.o. a spolu s krmnými směsmi tvoří takzvanou živočišnou vertikálu. 

Aktuálně je chov kuřat přesunut do společností TOZOS spol. s r.o., ZEAS Bánov, a.s. a ZEV Šaratice, a.s. Oproti tomu chov prasat je přesunut do společnosti LUKROM plus s.r.o..

 

NABÍDKA SLUŽEB

  

  • Zajištění dodávek jednodenních kuřat
  • Výkup vykrmené drůbeže
  • Svoz jatečné drůbeže na porážku
  • Vyskladnění brojlerů na porážku
  • Čištění stájí

Chov hospodářských zvířat

Chov brojlerůChov brojlerů v LUKROMU zajišťují dceřiné společnosti TOZOS spol. s r.o. (Dolní Tošanovice), ZEAS Bánov, a.s. (farma Králov) a ZEV Šaratice, a.s. (farma Šaratice, Zbýšov).

Mezi naše významné dodavatele a odběratele vykrmené drůbeže patří MACH DRŮBEŽ a.s., Litomyšl, BEST spol. s r.o. Opava, XAVEROV a.s., Říčany u Prahy a RACIOLA Uherský Brod, s.r.o..Chov prasatAktuálně je chov prasat přesunut do společnosti LUKROM plus s.r.o.. Hlavním úkolem chovu prasat je  zajištění selat pro vlastní výkrmy a  jejich následný výkrm a zpeněžení na jatkách. Odchov selat probíhá na farmě Bábolná, kde je ve stavu 750 prasnic základního stáda. Genetika tvoří plemeno France Hybrides, které se vyznačuje vyšší plodností u matek, vysokým podílem masa a výborným přírůstkem ve výkrmu. 

Nejvýznamnějším odběratelem výkrmových vepřů je MAKOVEC a.s., Kostelec n.Hané a TĚŠÍNSKÉ JATKY HOLDING , s. r. o., Český Těšín. 

Farmy pro chov prasat:
Středisko reprodukce: Bábolná - Halenkovic
Výkrm: Starý Dvůr u Spytihněvi, Dolní Tošanovice

Chov skotuChov skotu zajišťují ve skupině LUKROM tyto podniky prvovýroby Agroječmínek, a.s. , ZEAS Bánov, a.s. a TOZOS spol. s r.o..

 

V návaznosti na směrnice EU prošly farmy postupnou rekonstrukcí. Naší snahou je tyto směrnice maximálně dodržovat, proto jsou naše technologie i ustájovací prostory na farmách vyhovující požadavkům EU.

Kontakt

Ředitelka divize služeb živočišné výroby:

Martina Nejedlá
tel.: +420 602 549 654
martina.nejedla@lukrom.cz

PŘEHLED VŠECH KONTAKTŮ divize 

nahoru