en f

VENTILAČNÍ SYSTÉMY

VENTILAČNÍ SYSTÉMY

K odvádění přebytečného tepla, vodních par i ostatních škodlivin (CO2, NH3 a dalších), je nutné zabezpečit správné větrání stájí. Musí zabránit vzniku tepelného stresu a splňovat požadavky zvířat.

nahoru