en f

Novinka

Vrtošivé počasí ovlivňuje v zemědělství mnoho faktorů

30/11/2018

LÍPA | Zatímco prodej osiv a hnojiv má každoročně více méně pravidelný průběh, prodej přípravků na ochranu rostlin je přímo závislý na termínu nástupu jarní vegetace a jarních prací. Letošní jarní polní práce, a tím i prodej agrochemie, naplno započaly až po Velikonocích a z hlediska kalendáře tedy později než jiné roky. Velmi teplé počasí vše ale nečekaně urychlilo.

„Následující dny se vývoj porostů, hlavně ozimých obilovin a ozimé řepky, v důsledku vysokých denních teplot natolik zrychlil, že během sedmi až deseti dnů byl časový handicap smazán a naopak vývoj porostů ozimých a následně i zasetých a vzešlých jarních plodin výrazně zrychlil,“ popsal ředitel divize Jan Kořenek s tím, že první sklízecí mlátičky tak letos vyjely do zralých porostů obilovin již na přelomu druhé a třetí dekády měsíce června.

K vysokým teplotám se přidal další faktor – a to nedostatek dešťových srážek. Větší část měsíce dubna a celý květen a červen byly dešťové srážky hluboko pod dlouholetými normály. Průběh počasí (teploty, vodní srážky, vzdušná vlhkost) tak má výrazný vliv na výskyt a škodlivost většiny činitelů zemědělských plodin a také na účinnost řady přípravků na ochranu rostlin. „Právě vývoj počasí v první polovině roku výrazně omezil výskyt houbových chorob u obilovin a ozimé řepky a tím také nutnost masivní fungicidní ochrany porostů. Podobný průběh počasí v letních měsících tak rovněž „zjednodušil“ fungicidní ochranu v ovocných sadech a vinicích,“ doplnil Jan Kořenek.

Ředitel divize tak odhaduje, že celkové tržby divize agrochemie letos dosáhnou úrovně cca 430 mil. Kč, což znamená 10 – 12 % pokles oproti roku 2017. Kromě výše zmíněného vlivu počasí a tím objektivně menší potřeby především fungicidních přípravků byl menší prodej ovlivněn i následujícími faktory: ztrátou obchodních partnerů z důvodů nedohody na obchodních podmínkách, nejistý vývoj cen rostlinné produkce a tím i opatrnější přístup k „investování“ do porostů a menší aktivita v komoditním obchodování. 

nahoru