Novinka

Zemědělský podnik ZEV Šaratice přivítal na své půdě nový stroj

01/08/2018

Skupina LUKROM se v loňském roce rozrostla o nový podnik zemědělské prvovýroby ZEV Šaratice. Tato akciová společnost provozuje rostlinnou výrobu na 1 020 hektarech orné půdy, na které se pěstuje řepka ozimá, ječmen ozimý, pšenice ozimá, ječmen jarní – sladovnický, hrách a kukuřice.

Společnost má dvě střediska, jedno v Šaraticích a druhé ve Zbýšově. "V současné době máme zaseto 296 ha řepky, 72 ha ječmene, 338 ha pšenice a 37 ha hrachu. Na jaře plánujeme zaset ještě 135 ha sladovnického ječmene a 139 ha kukuřice,“ řekl Karel Čadek, ředitel společnosti LUKROM plus, který vede i nově koupený podnik ZEV Šaratice. 


Šaratice, bohužel, hospodaří v oblasti, kterou loni během vegetace zasáhlo výrazné
sucho. To také značně ovlivnilo dosažené výnosy všech plodin. Většina tak dala zhruba poloviční výnos než v dobrých letech. Zajímavou činností nového podniku je pronájem nemovitostí. Dva nejdůležitější pronajímatelé jsou: SAATEN-UNION CZ s. r. o. pronajímající si celé horní patro administrativní budovy (kanceláře) a další dvě hospodářské budovy ve středisku Šaratice jako sklady osiv, a LUKROM, spol. s r. o. pronajímající si tři haly pro chov kuřat (dvě haly v Šaraticích a jednu halu ve Zbýšově).


Ředitel Karel Čadek uvedl, že podnik loni výrazně zainvestoval do obnovy strojového parku. Nově je v něm traktor JCB Fastrac 8330, dále pak secí stroj Horsch Pronto 6 DC PPF a dva stroje pro přípravu půdy: diskový podmítač Horsch Joker 8 RT a radličkový podmítač Horsch Terrano 5 FM. Celková investice do těchto strojů byla 9,4 milionu korun. „Za prodej starších a nepotřebných strojů jsme ale zpět utržili 1,5 milionu korun,“ dodal Karel Čadek.


V současné době zde pracuje šest zaměstnanců: agronom Lubomír Rušák, Alice Lázníčková zajišťující vše kolem půdy a další potřebnou administrativu a čtyři traktoristé.

nahoru