Agroječmínek s.r.o.

Objevte LUKROM

Agroječmínek s.r.o.

Společnost Agroječmínek s.r.o. vznikla v roce 1993. Od svého vzniku se výrazně orientuje na chov skotu holštýnského plemene. Do skupiny LUKROM byla společnost začleněna v roce 2002.

 

P u b l i c i t a   p r o j e k t u   O P  P I K 

Název projektu: Výměna chladícího zařízení na mléko, Agroječmínek

Projekt „Výměna chladícího zařízení na mléko, „Agroječmínek“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace systému chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem a kondenzačními jednotkami. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.Rostlinná výroba

Agroječmínek s.r.o. hospodaří na celkové výměře 1 300 ha zemědělské půdy. Pěstovány jsou obiloviny a pícniny. Vyprodukované pícniny jsou minimálně 3x ročně sklízeny a konzervovány na senáž. Kukuřice je pěstována za účelem silážování jako krmivo pro skot.

Živočišná výroba

Nosným programem společnosti je produkce mléka. Ve velkokapacitní stáji, jedné z největších v České republice, jsou chovány dojnice v celkovém počtu 1100 kusů. Telata jsou odchovávány ve venkovních boudách. Jalovice jsou odchovávány ve stájích v Bánově v areálu farmy společnosti ZEAS Bánov, a.s.

Kontakt

Agroječmínek s.r.o.
 

Jednatelé:
Zdeněk Červenka, ml.
Ondřej Červenka

Ekonomické oddělení:
Markéta Dudrová
tel.: +420 577 157 134
marketa.dudrova@lukrom.cz

Vedoucí živočišné výroby
Lukáš Herger
mob.: +420 724 116 871
lukas.herger@lukrom.cz

Vedoucí rostlinné výroby
Jan Peroutka
mob.: +420 724 539 700
jan.peroutka@lukrom.cz

Evidence půdy:
mob.: +420 703 472 265
tel.: +420 572 646 218
puda.agj@lukrom.cz

PŘEHLED VŠECH KONTAKTŮ podniku Agroječmínek s.r.o.

nahoru