O nás

Představení společnosti

 

  

 

N A  P O Č Á T K U  bylo hlavní prioritou obchodování se zemědělskými komoditami. Společnost LUKROM, spol. s r.o., jejíž vznik se datuje od roku 1991, však začala během svého vývoje nabízet veřejnosti komplexní zemědělský servis.  

Společnost založili Ing. Zdeněk Červenka a dnes již bývalý společník Ing. Jaroslav David. Její název i po třech dekádách odkazuje k městům Luhačovice a Kroměříži. Z prapůvodní touhy po vlastním podnikání a realizaci nápadů vyrostla v průběhu tří dekád společnost, která patří k nejstabilnějším a nejprogresivnějším zaměstnavatelům (nejen) na Moravě. V současné době zde pracuje až 700 zaměstnanců.  

 

LUKROM se řadí mezi rodinné společnosti a na vedení se v současnosti podílí již druhá generace Červenků. Majitelem je Zdeněk Červenka a dva nejstarší synové Zdeněk a Ondřej působí ve společnosti jako jednatelé. Druhý jmenovaný zastává také pozici ekonomického ředitele. Nejmladší syn Štěpán pak pracuje v managementu prvoligového fotbalového klubu FC TRINITY Zlín a.s., který taktéž spadá do holdingu LUKROMU.   

 

 

 

L U K R O M   V  S O U Č A S N O S T I  disponuje s šesti samostatnými divizemi; rostlinnou vertikálu představuje divize agrochemie a zemědělské komodity, které se soustředí na poskytování služeb rostlinné výroby. Živočišná vertikála pak zahrnuje výrobu krmných směsí a služby živočišné výroby.

Nezbytnou součástí společnosti je divize zemědělské techniky a mechanizace živočišné výroby, která nabízí širokou škálu předních zemědělských značek.

FINANCOVÁNÍ má na starosti divize ekonomicko-právní, která také zabezpečuje chod po stránce účetní, právní, ekonomické a marketingové.

Společnost LUKROM, spol. s r.o. za dobu svého působení vytvořila nebo kapitálově vstoupila do společností, které se zabývají zemědělskou prvovýrobou či poskytují služby na agrárním trhu. Prostřednictvím těchto aktivit je postupně vytvářena skupina LUKROM.

 

LUKROM má za sebou významné 30-tileté jubileum, které oslavil v roce 2021.

Zajímá Vás jaká byla cesta naší společnosti?
Klikněte na logo níže

 

P R O F I L  S P O L E Č N O S T I  2 0 2 3 

C O M P A N Y  P R O F I L E  2 0 2 3 

LUKROM v dávných časech

LUKROM v současnosti