O nás

Představení společnosti

 

  

 

N A  P O Č Á T K U  bylo hlavní prioritou obchodování se zemědělskými komoditami. Společnost LUKROM, spol. s r.o., jejíž vznik se datuje od roku 1991, však začala během svého vývoje nabízet veřejnosti komplexní zemědělský servis.  

Společnost založili Ing. Zdeněk Červenka a dnes již bývalý společník Ing. Jaroslav David. Její název i po třech dekádách odkazuje k městům Luhačovice a Kroměříži. Z prapůvodní touhy po vlastním podnikání a realizaci nápadů vyrostla v průběhu tří dekád společnost, která patří k nejstabilnějším a nejprogresivnějším zaměstnavatelům (nejen) na Moravě. V současné době zde pracuje až 700 zaměstnanců.  

 

LUKROM se řadí mezi rodinné společnosti a na vedení se v současnosti podílí již druhá generace Červenků. Majitelem je Zdeněk Červenka a dva nejstarší synové Zdeněk a Ondřej působí ve společnosti jako jednatelé. Druhý jmenovaný zastává také pozici ekonomického ředitele. Nejmladší syn Štěpán pak pracuje v managementu prvoligového fotbalového klubu FC Zlín a.s., který taktéž spadá do holdingu LUKROMU.   

 

 

 

L U K R O M   V  S O U Č A S N O S T I  disponuje s šesti samostatnými divizemi; rostlinnou vertikálu představuje divize agrochemie a zemědělské komodity, které se soustředí na poskytování služeb rostlinné výroby. Živočišná vertikála pak zahrnuje výrobu krmných směsí a služby živočišné výroby.

Nezbytnou součástí společnosti je divize zemědělské techniky a mechanizace živočišné výroby, která nabízí širokou škálu předních zemědělských značek.

FINANCOVÁNÍ má na starosti divize ekonomicko-právní, která také zabezpečuje chod po stránce účetní, právní, ekonomické a marketingové.

Společnost LUKROM, spol. s r.o. za dobu svého působení vytvořila nebo kapitálově vstoupila do společností, které se zabývají zemědělskou prvovýrobou či poskytují služby na agrárním trhu. Prostřednictvím těchto aktivit je postupně vytvářena skupina LUKROM.

 

LUKROM v roce 2021 oslavil významné 30-tileté jubileum. 

Zajímá Vás jaká byla cesta naší společnosti?
Klikněte na logo níže

 

P R O F I L  S P O L E Č N O S T I  2 0 2 3 

C O M P A N Y  P R O F I L E  2 0 2 3 

LUKROM v dávných časech

LUKROM v současnosti