Novinka

SPOLEČNĚ ROSTEME: Zemědělský holding LUKROM slaví 30 let od svého založení

08/06/2021

Jeden z nejvýznamnějších zemědělských holdingů v Česku si připomíná kulaté jubileum. Společnost LUKROM spol. s r.o. byla založena v jihovýchodní části Moravy 7. června 1991. V následujících měsících chystá další investice za zhruba 250 milionů korun.

 

Společnost LUKROM založili před 30 lety Ing. Zdeněk Červenka a dnes již bývalý společník Ing. Jaroslav David. Její název i po třech dekádách odkazuje k městům Luhačovice a Kroměříži. Z prapůvodní touhy po vlastním podnikání a realizaci nápadů vyrostla v průběhu tří dekád společnost, která patří k nejstabilnějším a nejprogresivnějším zaměstnavatelům (nejen) na Moravě. V současnosti zaměstnává 750 lidí a stala se nedílnou součástí života zemědělců na Moravě i ve východních Čechách.


„Šli jsme krok po kroku. Náš byznys je založený na principu, kterému říkám vertikály. Jednotlivé dílky podnikáni do sebe musejí zapadat jako kousky skládačky a práce jedné firmy musí navazovat na práci té druhé. Expanze i v duchu této vize byla přirozená. Do portfolia se nám podařilo zahrnout podniky, které prodávají techniku, osiva nebo agrochemii a zvládají pěstování obilovin, výrobu krmiv, výkrm brojlerů, vlastní porážku i výrobu drůbežích produktů,“ říká majitel LUKROM spol. s r.o. Ing. Zdeněk Červenka.


Rozvoj společnosti nepřibrzdila ani koronavirová pandemie, která se sice promítla do obchodu se zemědělskými stroji, ale výraznější stopy na hospodaření firmy dosud nezanechala. Po 30 letech na trhu se LUKROM spol. s r.o. může každoročně pochlubit tržbami, které se pohybují kolem 2,8 mld. Kč a obratem celé skupiny kolem 4,3 mld. Kč. I v návaznosti na aktuální vývoj v zemědělství spustila firma modernizaci svých provozů. V tomto roce pošle na rozvoj technologií a strojů zhruba 250 milionů korun.

„Těch investic ve střediscích bude hodně. Chceme to zkrátka technologicky i technicky co nejvíc posunout. Půjde o stavbu/modernizaci haly v Králově za 20 milionů korun, haly v Šaraticích za 20 milionů korun. Počítáme se stavbou kalibrační linky s porcováním včetně dopravníku v podniku RACIOLA Uherský Brod za zhruba 30 milionů korun, modernizací výrobny krmných směsí v Lípě a ve Vyškově za 20 milionů korun. V plánu je také výstavba servisní haly v Bánově a v Třebčíně za 30 milionů korun,“ jmenuje jednatel a finanční ředitel LUKROMU Ondřej Červenka.

Společnost LUKROM se řadí mezi rodinné společnosti a na vedení se v současnosti podílí již druhá generace Červenků. Majitelem je Zdeněk Červenka a dva nejstarší synové Zdeněk a Ondřej působí ve společnosti jako jednatelé. Druhý jmenovaný zastává také pozici ekonomického ředitele. Nejmladší syn Štěpán pak pracuje v managementu prvoligového fotbalového klubu FC FASTAV Zlín a.s., který taktéž spadá do holdingu LUKROMU.


J A K   Š E L   Č A S  S  L U K R O M E M

První roky od založení (1991-1992) byly ve znamení získávání zákazníků a rozšiřování nabídky služeb i činnosti středisek. K výraznému rozšíření obchodních aktivit společnosti došlo pronájmem sila ZZN Zlín, které bylo v likvidaci, a nabídkou komplexních služeb. Záhy tak společnost mohla rozjet, výrobu krmných směsí, prodejem agrochemikálií i zemědělské techniky. Rozvinula také vlastní živočišnou výrobu.

Společnost získala zastoupení také zahraničních firem, a to v oblasti pesticidů a zemědělských strojů. V roce 1993 odstartovala realizace koncepce „zeleného úvěru“ a sortiment nabízené techniky byl rozšířen například i o značku John Deere.
I když původně vznikl LUKROM jako soukromý podnik zabývající se obchodem se zemědělskými komoditami, postupem času se vyvinul ve společnost, která zabezpečuje komplexní zemědělské služby tak, jak ji známe koneckonců i dnes. 

V dalších letech společnost potupně rozšířila obchodní aktivity a změnu doznal organizační i řídící systém – to vyústilo ve vznik nových divizí.

V roce 1996 vznikla dceřiná společnost LUKROM plus s.r.o., která se dodnes zabývá rostlinnou výrobou a hospodaří na zemědělské půdě o velikosti 5 806 ha v regionech Jarohněvice Tlumačov, Halenkovice, Bánov, Hustopeče nad Bečvou a Boršice u Buchlovic.

Společnost se dokázala vypořádat i s problémy bankovního sektoru v letech 1996–1998, kdy došlo k pádu menších bank, zhoršení celé české ekonomiky i krachu řady podniků. Prozřetelně se na krizi LUKROM předpřipravil snížením úvěrového zatížení.

V roce 1996 odstartovala spolupráce s německou společností HORSCH a LUKROM se stal oficiálním dovozcem této špičkové zemědělské techniky.

Následně začal proces zeštíhlení a jako zlomový se ukázal rok 1999, kdy se společnost zbavila ztrátových a finančně náročných provozů.

V roce 2001, tj. po deseti letech od založení společnosti LUKROM opouští spoluzakladatel Jaroslav David a Zdeněk Červenka se stává jediným vlastníkem zemědělského komplexu.

Holding LUKROM se nezaměřoval vždy jen na podnikání v zemědělství. V roce 2001 vznikla dceřiná společnost LUKROMTEL, s.r.o., která se věnovala oblasti telekomunikací. V tomto případě ale odklon od zemědělství nevyšel a obchodní podíly byly v roce 2012 odprodány tehdejšímu managementu. Druhý odklon se společnosti vyplatil přeci jen více. Nákup prvoligového fotbalového klubu FASTAV Zlín, a.s. (dříve FC TESCOMA Zlín, a.s.) se ukázal být výhodný pro propojení s dalšími firmami i pro zvýšení hodnoty značky LUKROM.

Kromě toho si společnost LUKROM vyzkoušela i podnikání s vínem, když nakoupila vinice a vinné sklepy Sovín, a to v letech 2006 – 2009.

Významným milníkem bylo otevření vlastního pneuservisu v nově zrekonstruované budově podniku Lukrom Zlín a.s. v Kroměříži v roce 2003.

K dalšímu rozšíření činnosti dochází v roce 2006, kdy došlo k založení společnosti LUKROM milk, s.r.o. Její středisko mechanizace v Hulíně začalo nabízet kompletní dodávky rekonstrukce a stavby dojíren, montáž všech typů dojírenské technologie včetně programového vybavení (vloni došlo k osamostatnění střediska a vznikla samostatná divize mechanizace živočišné výroby).

Společnost LUKROM rostla i díky obratnému sledování situace na trhu, kdy se jí podařilo kapitálově vstoupit nebo rovnou získat ekonomicky nestabilní zemědělské podniky a ty umně zařadit do svého portfolia. Klíčovým pro další rozvoj se ukázal zejména kapitálový vstup do společnosti RACIOLA Uherský Brod s.r.o., která se zabývá porážkou drůbeže a zpracováním i prodejem drůbežích výrobků. Dnes už je LUKROM stoprocentní vlastníkem této společnosti.

Důležitým milníkem se stal rok 2014, kdy LUKROM rozjel spolupráci s celosvětově známou firmou JCB a začal z Anglie do Česka dovážet tuto špičkovou techniku. Právě divize zemědělské techniky (vznikla v roce 2009) zaznamenala obrovský boom a její tržby každoročně překračují miliardu korun

V posledních letech se LUKROM zaměřoval na vnitřní restrukturalizaci, tedy komplexní změnu struktury podniku. Cílem bylo zjednodušení organizační struktury, a tedy zároveň snadnější a lepší řízení podniku.

 

L U K R O M   D N E S
V současné době má LUKROM šest samostatných divizí. Rostlinnou vertikálu představuje divize agrochemie a zemědělské komodity, které se soustředí na poskytování služeb rostlinné výroby. Živočišná vertikála pak zahrnuje výrobu krmných směsí a služby živočišné výroby. Nezbytnou součástí společnosti je divize zemědělské techniky a mechanizace živočišné výroby, která nabízí širokou škálu předních zemědělských značek. Financování má na starosti divize ekonomicko-právní, která také zabezpečuje chod po stránce účetní, právní, ekonomické a marketingové.

Zatímco některé podniky tvrdě zasáhla koronavirová pandemie, LUKROMu se dotkla tato krize jen okrajově. Jelikož zemědělství a potravinářství spadá do kritické infrastruktury státu, nevztahovala se na něj většina vládních omezení. Částečně se tak omezení promítla do obchodu – a to zejména se zemědělskými stroji. I přes to rok 2020 vedení společnosti hodnotí jako velmi dobrý.

Tržby se v mateřské společnosti pohybují každý rok v podobných úrovních, a to kolem 2,8 mld. Kč. Obrat celé skupiny potom kolem 4,3 mld. Kč.

Výnosy rostlinných komodit v podnicích prvovýroby byly v loňském roce vyšší než v předchozích dvou letech, což se promítlo v celkově lepších hospodářských výsledcích těchto firem.

Společnost RACIOLA Uherský Brod dosáhla vloni na jeden z nejlepších výsledků posledních let, což je výsledek řady investic a racionalizačních opatření z předešlých let.

Za dobrými výsledky celé skupiny jsou zejména stabilní prodeje napříč divizemi agrochemie, zemědělské techniky a mechanizace živočišné výroby.

Vyzdvihnout je třeba také kvalitu krmných směsí či velmi dobré zootechnické výsledky v živočišné výrobě. Konverze krmiv u kuřat ve výši 1,6 kg, téměř 30 odstavených selat nebo například dojivost kolem 11 500 litrů mléka, to vše jsou atributy loňského úspěšného roku.

Ne vše šlo ale podle plánu. I v důsledku proměnlivého počasí se v rostlinných komoditách vloni výnos řepky pohyboval kolem 2,5 tuny a ani kvalitativní parametry nebyly příliš dobré. Situaci ale výrazně zlepšily výnosy u kukuřice, kde společnost sklidila zhruba 12 tun.

Společnost LUKROM v současné době zaměstnává zhruba 750 lidí a stala se součástí života řady zemědělců na Moravě i ve východních Čechách.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

7.6.2021

nahoru