en f

Agrovit - KRATINA, a.s.

Agrovit - KRATINA, a.s.

Společnost AGROVIT, a.s., se sídlem ve Svatobořicích - Mistříně, vznikla v roce 1996. Do skupiny LUKROM byla společnost AGROVIT, a.s. přičleněna v roce 2000.

Ke dni 9. 8. 2016 došlo k fúzi sloučením společnosti KRATINA a.s. Dolní Bojanovice, jako společnosti zanikající a společnosti AGROVIT, a.s. Svatobořice-Mistřín jako společnosti nástupnické s názvem Agrovit - KRATINA, a.s.

Tato společnost se zabývá pouze rostlinnou výrobou.

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba plně využívá příznivých klimatických podmínek Slovácka. Agrovit - KRATINA, a.s. hospodaří na celkové výměře 2156 ha půdy.

Hlavními pěstovanými plodinami jsou řepka, pšenice, kukuřice a slunečnice. Areál živočišné výroby na Pískách, kde byla dříve realizována živočišná výroba se zaměřením na chov prasat, je nyní pronajatý společnosti LUKROM. Nadále je zde realizován výkrm prasat a chov prasnic.

Kontakt

Agrovit - KRATINA, a.s.
Člen představenstva:

Karel Čadek
Tel.: +420 602 514 417
karel.cadek@lukrom.cz

nahoru