en f

Novinka

Energetická (ne)závislost? Budoucnost vidíme ve výstavbě fotovoltaických elektráren

21/12/2022

I naše zemědělská společnost LUKROM pociťuje důsledky válečného konfliktu, který vypukl začátkem roku 2022 ruskou invazí na Ukrajině, na svém fungování. Nejvíce postiženy byly podle ekonomického ředitele Ondřeje Červenky zejména činnosti a divize v živočišné vertikále. Jak společnost na růst nákladů zareagovala? Ovlivnil nějak konflikt investice v letošním roce a jak je LUKROM připravený na další růst cen? Tyto otázky jsme rozebrali v následujícím rozhovoru.

Jak se do fungování naší společnosti promítl válečný konflikt na Ukrajině?

Celkově vzato lze říct, že měl konflikt na naše společnosti neutrální vliv. Na jedné straně přinesl zvýšení nákladů (v našem případě hlavně vstupů ve výrobě) napříč jednotlivými divizemi a podniky způsobené zejména nedostatkem či jakousi panikou z možného nedostatku. Nejvíce postiženy růstem cen byly například některé suroviny při výrobě krmných směsí, hnojiva, vybrané materiály v kovovýrobě a samozřejmě také elektrická energie a zemní plyn. Má to však i druhou stránku mince.

Prozradíte jakou?

Konflikt přinesl růst cen spousty komodit na světových burzách, což se v našem případě rovnalo růstu cen výnosů/výstupů. Konkrétně se u nás jednalo například o růst ceny rostlinných produktů, což bylo následně doprovázeno i postupným zvyšováním ceny produktů v živočišné vertikále. 

Které divize byste řekl, že trpí nejvíce?

Nejvíce postiženy byly hlavně činnosti/divize v živočišné vertikále, jelikož, ať už se bavíme o výrobě krmných směsí, výrobě kuřat či prasat, nebo výrobě drůbežích produktů, vždy (s)potřebujete značné množství elektrické energie či zemního plynu.

Jak zareagovala společnost na růst nákladů?
Tím, že máme v LUKROMu silně diverzifikované portfolio činností, mohli jsme částečně reagovat na cenové šoky některými strukturálními změnami. Obecně se dá říct, že jsme zejména kvůli vysokým cenám energií částečně omezili výrobní činnosti ve prospěch obchodních. Konkrétně jsme snížili stavy chovaných prasnic zhruba o třetinu, částečně snížili výrobu krmných směsí nebo zcela ukončili výrobu drůbežích výrobků v Raciole.

Ovlivnil nějak konflikt naše investice v letošním roce?

Co se týká investic, nedošlo u nás k žádnému zásadnímu pozastavení dříve plánovaných investic. Největší letošní investice – modernizace příjmu drůbeže v Raciole – je v plném proudu a zkraje příštího roku bude dokončena. Výstavba nové haly na kuřata v Šaraticích proběhla dle původního harmonogramu, takže jsme mohli v září naskladnit první turnus a třetí největší investice letoška – nová servisní hala v Bánově – by měla být hotová na jaře 2023.

Promítla se nějak aktuální situace například i do zvýšené poptávky po našich produktech, výnosech, komoditách?

Zvýšenou poptávku jsme pozorovali v některých měsících po vypuknutí konfliktu třeba v Raciole, jelikož Ukrajina exportovala velké množství kuřecího masa do některých západních evropských zemí, a tudíž se tato absence kuřecího projevila ve zvýšeném zájmu o naše produkty. Výhledově se mluví o dalším růstu cen energií a paliv.

 

 

Jsme připraveni na další podobný růst?
V letošním roce jsme měli zafixovanou cenu elektrické energie, nikoli však zemního plynu, proto příští rok kalkulujeme s růstem nákladů na energie. Díky nejrůznějším opatřením jsme ovšem dokázali snížit spotřebu elektrické energie asi o čtvrtinu, u zemního plynu možná až o polovinu, proto věřím, že pro nás absolutní cenový nárůst nebude až tak drastický.

Chystá LUKROM nějaké další investice, které můžou pomoci snížit náklady?

Investic, které by měly snížit náklady, plánujeme celou řadu. Z těch finančně největších se bude jednat o budování několika fotovoltaických elektráren, které značnou měrou sníží naši energetickou závislost. Dále jsme taky například zateplili 2 starší haly na kuřata nebo pořídily kotle na vytápění na biomasu na středisku ve Valašském Meziříčí.

Čeká nás zima a některé provozy se bez topení neobejdou, jak máme ošetřenu tuto stránku věci?

Mezi energeticky náročné provozy, kde se opravdu bez topení neobejdeme, patří chovy prasat a kuřat. Během posledních několika let jsme investovali do těchto chovů značné prostředky, takže jsme dnes v situaci, kdy jsou vesměs všechny haly modernizované a z pohledu energií v rámci možností dané činnosti úsporné. Úplně nejlepší z pohledu energií je situace v areálu Dolních Tošanovic, kde jsou všechny haly na kuřata a prasata vytápěné odpadním teplem a spotřebovává se pouze elektřina vyrobená ze zdejší bioplynové stanice. Důležitost úsporných opatření si v oblasti energií plně uvědomujeme, proto jsme od podzimu letošního roku zřídili novou funkci „vnitropodnikového provozního auditora“, který by měl hledat úsporná opatření v našich areálech.

Můžeme se snížením nákladů nějak pomoci i my zaměstnanci?

Každý zaměstnanec může svou měrou přispět ke snížení spotřeb, obdobně jako to dělá u sebe doma. Tedy zbytečně neplýtvat energií ve všech formách (ve formě svícení, topení, chlazení, při jízdě vozidlem…), v konečném důsledku ale vždy především energií lidskou. Myslím si, že v dnešní době platí naše motto z PF v roce 2020 více než kdy jindy: „Začněme u sebe a svět se promění.“

nahoru