en f

LUKROM plus s.r.o.

LUKROM plus s.r.o.

Společnost LUKROM plus s.r.o. byla založena v roce 1997. Vznikem této společnosti byly položeny základy skupiny LUKROM.

Od svého vzniku hospodaří na pronajatých pozemcích s výhradním zaměřením na rostlinnou výrobu. Jejím prostřednictvím jsou v rámci rostlinné výroby zaváděny do praxe nové technologie a technologické postupy, které jsou v reálných podmínkách ověřovány a jejichž výsledky jsou poskytovány široké zemědělské veřejnosti.

Rostlinná výroba

LUKROM plus s.r.o. hospodaří na výměře cca 6 800 ha zemědělské půdy na střediscích Jarohněvice, Halenkovice a Spytihněv, Tlumačov na Moravě, Hustopeče nad Bečvou, Bánov, Boršice, Staré Město a Buchlovice. Převážná část orné půdy je osévána tržními plodinami. Pěstovány jsou především pšenice ozimá, ječmen ozimý a jarní - sladovnický, kukuřice na zrno, řepka ozimá, oves, hrách a sója. V sadech Buchlovice se pěstují jabloně (50 ha) a višně (22 ha). Nedílnou součástí společnosti je poskytování služeb moderní technikou okolním zemědělským podnikům.

 

Fůze firem

V roce 2014 proběhla fůze tří, již dříve společně řízených firem: LUKROM plus s.r.o., DOLINA Staré Město, a.s. a A.S.B. FRUKT a.s.
Společnost DOLINA přinesla do LUKROMU plus cca 1 200 ha orné půdy. Pole se rozkládají od nivy řeky Moravy až do podhůří Chřibů. Mezi tradičně pěstované zemědělské komodity patří obiloviny, řepka ozimá, slunečnice, mák a kukuřice zrnová.

Oproti tomu firma A.S.B. FRUKT nabídla cca 108 ha, z toho 77 ha sadů (jabloně a višně). Nosným programem společnosti je pěstování ovoce o výměře 50 ha jabloní a 23 ha višní.

Produkce jablek dosahuje na zmíněné výměře až 950 t za rok, produkce višní dosahuje až přibližně 90 t za rok.

Na jaře roku 2011 vstoupila společnost do přechodného období k ekologickému zemědělství na výměře 23 ha višní. Vypěstované ovoce je každoročně prodáváno velkoodběratelům a maloodběratelům přímým konzumentem ze sadu.

Dále došlo na podzim roku 2013 k převzetí a začlenění do skupiny LUKROM malé zemědělské společnosti GRANUM, SPYTIHNĚV, spol. s r.o. V roce 2014 pak bylo převedeno cca 400 ha obhospodařované orné půdy do LUKROMU plus a celková fůze obou firem je naplánovaná na rok 2016.

Kontakty

LUKROM plus s.r.o.
Ředitel společnosti:

Karel Čadek
Tel.: +420 572 541 254
karel.cadek@lukrom.cz

nahoru