en f

MECHANIZACE ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

Představení MŽV

Středisko mechanizace živočišné výroby je součástí společnosti LUKROM od roku 2004 a zajišťuje komplexní dodávky pro živočišnou výrobu, zejména:

 • dodávky staveb vč. rekonstrukcí, dodávky projektů,
 • dodávky a montáže stájových technologií DE BOER, NEW FARMS
 • dodávky a montáže technologie dojení AGROMILK se systém řízení stáda AFIMILK
 • dodávky a montáže chlazení MUELLER
 • dodávky a montáže technologie zpracování kejdy BAUER AUSTRIA
 • dodávky hadic a strukových návleček MILKRITE

V oblasti služeb středisko zajišťuje zejména:

 • záruční a pozáruční servis prostřednictvím pracoviště v Hulíně, Šenově a Svitavách
 • dodávky náhradních dílů
 • renovace a dodávky vybraných náhradních dílů

Mimo běžné servisní úkony a práce provádíme i specializované činnosti:

 • kalibrace milkmetrů podle ICAR
 • biotechnická kontrola podle ISO 6690
 • programování počítače /software/
 • online servis /internetová podpora/

Zvýhodňujeme zákazníky, kteří se smluvně zavážou k odběru námi doporučených dezinfekčních prostředků a počtu preventivních prohlídek.

Zajišťujeme komplexní dodávky staveb zemědělských objektů, novostavby i rekonstrukce a to jak klasických staveb i ocelových konstrukcí - haly.

Zpracováváme a dodáváme požadované projektové dokumentace v potřebném rozsahu pro všechny etapy realizace staveb včetně EIA:

 • projektová dokumentace pro stavební řízení
 • projektová dokumentace pro realizaci staveb
 • dokumentace skutečného provedení včetně sestavení položkových rozpočtů.

Při realizaci staveb spolupracujeme se stavebními firmami v různých regionech a napomáháme investorům při čerpání dotací z evropských fondů na investice do zemědělských podniků ( PRV).

Od roku 2009 je součástí střediska kovovýroba, která sídlí v Kroměříži a její hlavní náplní je výroba kovových částí pro technologie stáje, výroba hal a dále výroba a dodávky kypřičů, kompaktorů včetně náhradních dílů.

Projekční kancelář, EIA

Oddělení přípravy zakázek spolupracuje s autorizovanými inženýry a techniky.

Pro přípravy zakázek jsou zpracovány jednostupňové nebo dvoustupňové projektové dokumentace a pro vlastní realizaci zabezpečujeme stavební dozor.

Rekonstrukce a stavby

Stavby zemědělských objektů provádíme formou výstavby nových zemědělských objektů i rekonstrukci stávajících, dle přání a záměrů investorů.

Rekonstrukce stávajících objektů jsou realizovány s plným respektováním moderních požadavků na ustájení skotu. Nejde jen o zlepšování ekonomiky provozu, ochranu životního prostředí, ale zejména o zajištění welfare v chovu skotu. Zabezpečení všech těchto parametrů již při zpracování studie a projektu je samozřejmostí.

Námi navrhovaná řešení se vyznačují vytvářením komfortních podmínek ustájení. Ke standartní výbavě stáje stacionárními drbadly nabízíme rotační drbadlo s horizontální nebo vertikální osou rotace. Dále nabídka umožňuje výběr napájecích žlabů.

Tato zařízení mohou být součástí dodávek velkých investičních akcí, případně je lze dodávat samostatně v provedení dle přání zákazníka.

V případě zájmu investora zpracováváme studie a projekty jak pro stavební řízení, tak i pro realizaci stavby.

Technologie dojení a zařízení dojíren

V oblasti čerpání dotací z operačních programů zajišťujeme odbornou pomoc ve všech fázích jednání s příslušnými institucemi.

Stájové technologie

Technologie zpracování kejdy

Provádíme návrhy komplexního řešení kejdového hospodářství včetně zpracování případných projektů.

 • skladování
 • míchání
 • čerpání, separace
 • využití produktů

Kovovýroba

Středisko kovovýroby společnosti LUKROM, spol. s r.o. se nachází v dobře přístupné průmyslové části Kroměříže, v areálu firmy Kromexim.

Toto středisko je v současné době provozováno na 1500m2 vnitřních výrobních, skladovacích a kancelářských ploch a dále pak venkovní zastřešenou plochou 1000m2.

Výrobní i skladovací plochy jsou obsluhovány dvěma mostovými jeřáby.

Prostory výrobního střediska jsou dobře vybaveny strojním a manipulačním zařízením nezbytným pro výrobu kusových i sériových zakázek bez větší potřeby dalších kooperací. Produkce se zaměřuje hlavně na obor mechanizace živočišné výroby, zemědělských strojů, konstrukcí ocelových hal, zámečnických prvků pro stavebnictví apod.

Služby

V rámci komplexního řešení chovatelských potřeb zajišťujeme následující služby:

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
Zajišťujeme servis ve stanovené oblasti prostřednictvím střediska v Hulíně a pracovišť v Šenově a Svitavách.

Mimo běžné servisní úkony a práce provádíme i specializované činnosti:

 • Kalibrace milkmetrů podle ICAR
 • Biotechnická kontrola podle ISO 6690
 • Programování počítače (software)
 • On–line servis (internetová podpora)
 • Zvýhodňujeme zákazníky, kteří se smluvně zavážou k odběru námi doporučených dezinfekčních prostředků a počtu preventivních prohlídek.

Bližší informace:
vedoucí servisu Radek Hradečný
tel.: +420 607 859 724
E-mail: radek.hradecny@lukrom.cz

DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Pro zajištění potřebných náhradních dílů máme vybudovány sklady v Hulíně, Šenově a Svitavách. Objednané díly posíláme zákazníkům ze skladů dohodnutým způsobem.

Dezinfekční prostředky je možno odebrat si v uvedených skladech, nebo jsou námi doručeny přímo k zákazníkovi a to dle dohody.

Bližší informace:
vedoucí skladu Ivana Burešová
tel.: +420 724 510 174
E-mail: ivana.buresova@lukrom.cz

Kontakt

Vedoucí projektu:

Lucie Červenková
Mob.: +420 777 740 058
lucie.cervenkova@lukrom.cz

nahoru