en f

Novinka

Odkvět révy ohrožoval silný infekční tlak. Agrochemici radí, jak nad ním vyzrát

25/08/2020

V uplynulých týdnech bylo naše území pod vlivem přílivu teplého a vlhkého vzduchu. Srážky byly většinou bouřkového charakteru a místy značně intenzivní. To mimo jiné znamenalo obrovské prostorové rozdíly ve srážkových úhrnech napříč lokalitami. V souvislosti s touto situací přinášíme aktuální dění ve vinohradech Jižní Moravy a zároveň u našich agrochemiků v LUKROMU, kteří se svými klienty museli bojovat s plísní či jinými chorobami na vinné révě.

 

 „V letošním roce si poprvé nemůžeme stěžovat na sucho, půda je dostatečně nasycená, což je samozřejmě dobře. Navíc, vše letos přišlo v rozumné době, kdy jsou rostliny v intenzivním růstu. Přemíra vody s sebou přesto nese i jistá negativa jako zhoršený příjem živin z půdy, přemokření půd, hniloby kořenových systémů obzvláště u mladých keřů, intenzivnější růst plevelů, vyšší výskyt plísňových chorob či zhoršený odkvět, sprchávání a nasazování bobulí,“ prozradil obchodní zástupce lukromáckých agrochemiků Vojtěch Salajka s tím, že v dalším období s kolegy předpokládají již jen občasné přeháňky a průměrné teploty vzduchu. 

 

I takové počasí však bude opět vytvářet velmi vhodné podmínky pro rozvoj plísní na vinicích. Již minulé dny ukázaly, že stoupá zejména riziko infekce padlí révového. „Bohužel, během kvetení tento tlak posílil až na nejvyšší úroveň. Přemíra srážek v posledních dnech podpořila také nástup peronospóry, vyhlídky do dalších dnů nejsou v tomto směru nijak růžové. Zejména u náchylných odrůd byly zjištěny už i sekundární výskyty chorob, především pak na listech,“ přiznává.


„Během kvetení nebylo vhodné fungicidy aplikovat, květenství jsou totiž v danou dobu velmi citlivá. Letošní rok nebylo zbytí. Vždyť kvetení napříč regionem trvalo déle než měsíc a v tomto rozhodujícím období nechat révu bez ošetření se rovná sebevraždě. Proto taky cítíme menší pohyb fungicidů na bázi síry, které napomáhají sprchávání květenství,“ zdůraznil agrochemik.

 

 

 

 

 

 

 

V letošním roce je podle Vojtěcha Salajky nezbytností aplikovat jak systémové, tak kontaktní účinné látky proti padlí i plísni révové. Frekventovanější aplikace fungicidů a zvýšená pozornost ve smyslu správného sledu přípravků z pohledu antirezistentní strategie. Aplikovaná ochrana má přitom největší smysl v místech révy vinné, kde vyrůstají mladé listy a letorosty, které jsou k chorobám vždy vnímavější.

„V tuto chvíli bude nezbytné co nejdříve jednat a nepodcenit doporučená zásadní ochranná opatření. To se týká i správně provedených zelených prací, které bude mnohde potřeba vykonat ve vysokých gumácích a pláštěnkách. Zejména pak u odrůd s bujnějším růstem a silnějším zahuštěním keřů bude kvalitní provedení zelených prací nyní hodně rozhodovat. Cílem je maximalizovat proudění vzduchu v keřích a kolem hroznů. Pouze tak lze zamezit dalšímu postupu infekce. Révě je nyní potřeba věnovat co nejvíce péče,“ doplňuje.

Letošní rok si budeme zřejmě pamatovat jako rok, kdy byly na vinicích relativně dost brzy vytvořeny vhodné podmínky pro silnější infekce houbovými chorobami. Normálně se v minulosti mapa z prognostických zpráv „červenala“ nejdříve na konci června. „Velmi doporučujeme aplikovat fungicidy se systémovými i kontaktními účinnými látkami, aby peronospora i padlí měly co nejhorší podmínky pro své další pokračování. Nevyplatí se vyčkávat na později, spolehlivá a několikrát opakovaná ochrana musí přijít již v tuto chvíli,“ zdůrazňuje Vojtěch Salajka s tím, že vše napovídá tomu, že nás na vinicích v roce 2020 čeká zřejmě dosti náročné léto a sklizené plody naší snahy tak mohou být hodně vydřené.

nahoru