en f

REKUPERACE TEPLA Z MLÉKA

REKUPERACE TEPLA Z MLÉKA

Dalším významným komponentem standardně zařazovaným do systému technologie dojení a chlazení je rekuperační zařízení, které slouží k ohřevu vody odpadním teplem, vznikajícím při chlazení mléka.

Zdrojem energie je teplota zchlazovaného mléka.

Rekuperační zařízení v podstatě pracuje na principu tepelného čerpadla s tím rozdílem, že je efektivně využit i chladící faktor.

Zařízení výrazně snižuje energetickou náročnost a zlepšuje prostředí ve strojovně.

nahoru