Silážní vaky

Objevte LUKROM

Silážní vaky

Technologie silážování do vaků je neodmyslitelnou součástí většiny zemědělských firem, zabývajících se chovem skotu.

Je to velmi univerzální technologie, která umožňuje skladovat širokou paletu krmiv a směsí ve velmi dobré kvalitě a s minimem ztrát.

Pro zachování výživných hodnot je nezbytné uskladnit plodiny tak, aby bylo zabráněno přístupu vzduchu a zároveň, aby plodiny obsahovaly potřebnou hladinu vlhkosti.

Umístění siláže do vaků je nejrychlejším způsobem, jak zabránit přístupu kyslíku ke krmivu.


Společnost LUKROM spol. s r. o. nabízí silážní vaky vyráběné na extrudéru vyfukováním firmou RKW Hyplast NV v Belgii.

Tato společnost je jedním z prvních výrobců silážních vaků a s naší firmou spolupracuje již 19 let. Pružné a přizpůsobivé vaky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních surovin, s možností hermetického uzavření, čímž se zabrání úniku výživných šťáv nahromaděných uvnitř vaku.

Silážní vaky jsou vyrobeny z třívrstvé polyetylénové fólie a jsou složeny z venkovní bílé a vnitřní černé fólie. Střední transparentní vrstva je odolná vůči UV záření po do 18 měsíců po naplnění vaku.

Podle typu silážních lisů a jednotlivých skladovacích kapacit nabízíme vaky v různých průměrech a délkách:

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Průměr 5´  (1,5m) 6´ (1,8m) 8´ (2,4m) 9´ (2,7m) 10´ (3,0m) 11´ (3,3m) 12´ (3,6m)
Délka 45 m 60 m 75 m 90 m      
Tloušťka 225 mµ 240 mµ 250 mµ výběr tloušťky závisí na druhu silážov. materiálu

Základní pravidla pro plnění siláže do vaků

Dodržení hlavních zásad technologie silážování hraje klíčovou roli pro zajištění maximální kvality fermentačního procesu a tedy i výsledné siláže.

LOKACE

 • umístěte vak na rovný, tvrdý a dobře odvodněný povrch, bez ostrých hran
 • chraňte prostor před dobytkem, ptáky, hlodavci a možným mechanickým poškozením
 • použijte ochranné sítě pro silážní vaky

PLNĚNÍ VAKU

 • při plnění vaku kontrolujte napnutí kontrolního pásku, který je na každém vaku o velikosti 25,4 cm
 • plňte vak tak, aby maximální délka kontrolního pásku nepřesáhla 28 cm. /Dle doporučení výrobce je maximální možné napnutí + 10%. V případě přepnutí vaku nemůže být uznána reklamace/
 • snažte se o rovnoměrné stlačení materiálu ve vaku /příliš dlouhá řezanka má negativní vliv na rovnoměrné plnění, příliš krátká nevyhovuje přežvýkavcům/
 • uschovejte záruční list, který je součástí každého balení, pro případnou reklamaci
 • evidujte výrobní číslo vaku, série, datum plnění, % sušiny krmiva ve vaku

UCHOVÁNÍ VAKU

 • provádějte pravidelné kontroly běžných trhlin, v případě nutnosti přelepte lepící páskou, která je součástí každého vaku
 • snažte se udržet okolí vaku čisté a suché

ZAJIŠTĚNÍ OPTIMÁLNÍCH HODNOT SKLADOVANÉ HMOTY

 • sušina 30 - 35%, u cukrovarnických řízků sušina nad 28%
 • v extrémních případech (do 28% sušiny nebo nad 40% sušiny) je nezbytné použití konzervantu
 • 6-8% zkvasitelných cukrů
 • teplota by neměla přesáhnout 45°C (ke zvýšení teploty dochází u přeschlé nebo nedostatečně stlačené píce)

ODVĚTRÁVÁNÍ VAKU

 • po správném utěsnění vaku vytvořte ventilační otvor na konci vaku (4x4 cm) pro umožnění úniku přebytečných plynů, které vznikají během procesu fermentace ve vaku
 • po ukončení procesu fermentace (2-6 dní v závislosti na druhu konzervované píce) přelepte otvor lepící páskou
 • je třeba nadále vak sledovat: pokud se příliš nafoukne, opět ho odpustíme
 • opakujeme postup, dokud nepřestane unikat plyn z vaku

ZKRMOVÁNÍ

 • před vybíráním krmiva otevřete vak jen do nezbytně nutné délky
 • po odebrání části krmiva je nutné vak pečlivě uzavřít a zatížit buď balíkem slámy nebo hlínou

Správný výběr vaku

Vaky jsou baleny jednotlivě v krabicích, označené sériovým číslem výroby, podle kterého lze určité výrobky specifikovat.

Každá krabice obsahuje záruční list, opravnou lepící pásku, popisovací fix a pravítko pro kontrolu napětí ve vaku.

Pří výběru vaku hraje důležitou úlohu doba, po jakou chceme mít materiál ve vaku uskladněn, druh skladovaného materiálu a % sušiny.

 

cukrovarnické řízky * kukuřičné zrno * pivovarnické mláto 0,240 mm
trávy * jetel * vojtěška * siláže z obilí 0,225 mm

 

 

nahoru