Služby rostlinné výroby

Objevte LUKROM

Představení

  • Nákup a prodej zemědělských komodit
  • Posklizňová úprava zamědělských komodit a skladování
  • Prodej přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a osiv
  • Poradenství pro zemědělské prvovýroby
nahoru