en f

Služby rostlinné výroby

Představení

Nákup a prodej zemědělských komodit

Posklizňová úprava zamědělských komodit a skladování

Prodej přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a osiv

Poradenství pro zemědělské prvovýroby

nahoru