en f

Tozos spol. s.r.o.

TOZOS spol. s r.o.

Společnost TOZOS spol. s r.o. byla začleněna v roce 2010 do skupiny LUKROM. Společnost se zabývá rostlinnou výrobou, živočišnou výrobou a jako jediná ve skupině LUKROM provozuje bioplynovou stanici.

Rostlinná výroba

Podnik hospodaří na výměře 1 800 ha, z toho obilniny a víceletky zabírají 1272 ha a louky 528 ha. Převážnou část rostlinné produkce tvoří kukuřice na siláž, která je určena nejen jako krmivo pro dojnice, ale ve stejné míře je využívána pro chod bioplynové stanice.

Dále významné zastoupení v rostlinné výrobě má pšenice ozimá, řepka a částečně i ječmen. Trávy jsou senážovány, a to minimálně 2x ročně, a tím tvoří podstatnou část krmivové základny pro dojnice.

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zastoupena chovem dojného skotu černého holštýnského plemene v počtu cca 440 ks dojnic základního stáda. Pro obrat vlastního stáda se chová 200 ks jalovic. Na farmě je realizován drobný prodej mléka ze dvora. Celková roční dodávka mléka do mlékárny se pohybuje kolem 4 175 tis. litrů mléka.

Bioplynová stanice

Nejmladším projektem je provoz bioplynové stanice. Ta začala vyrábět a dodávat první kilowathodiny do veřejné sítě v roce 2008. Bioplynová stanice zpracovává kejdu a siláž. Dosahuje výkonu až 750 kw.

Kontakty

TOZOS, spol. s r.o.

Jednatel společnosti:

Robert Hába
Tel./Fax: +420 558 694 271
tozos@lukrom.cz

nahoru