en f

Vlastní zemědělská prvovýroba

Představení

Pěstování obilnin, olejnin, luskovin a pícnin

Ekologické zemědělství

Konvenční chov skotu

Produkce mléka

Ekologický chov skotu

Chov prasat

Pěstování jablek a višní

Bioplynová stanice

nahoru