Vlastní zemědělská prvovýroba

Objevte LUKROM

Představení

  • Pěstování obilnin, olejnin, luskovin a pícnin
  • Ekologické zemědělství
  • Konvenční chov skotu
  • Produkce mléka
  • Ekologický chov skotu
  • Chov prasat
  • Pěstování jablek a višní
  • Bioplynová stanice
nahoru