en f

ZEV Šaratice, a.s.

ZEV Šaratice, a.s.

Společnost ZEV Šaratice, a.s. byla začleněna do skupiny LUKROM v roce 2017. Společnost je zaměřena na rostlinnou výrobu.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Pozvánka na valnou hromadu 2021 

Jednací řád valné hromady 2021

Volební řád valné hromady 2021

Výroční zpráva ZEV ŠARATICE 2020 

Rostlinná výroba

Na výměře cca 1020 ha zemědělské půdy se pěstuje pšenice ozimá, kukuřice, ječmen a řepka ozimá.

Kontakt

ZEV Šaratice, a.s.
Místopředseda představenstva:
Marian Špunar
Tel.: +420 541 221 175
marian.spunar@lukrom.cz
nahoru