en f

O NÁS

Představení společnosti

Na počátku bylo hlavní prioritou obchodování se zemědělskými komoditami. Společnost LUKROM, spol. s r.o., jejíž vznik se datuje od roku 1991, však začala veřejnosti během svého vývoje nabízet komplexní zemědělský servis.  

Momentálně je společnost tvořena šesti divizemi. Rostinnou vertikálu představuje divize agrochemie divize zemědělských komodit, které se soustředí na poskytování služeb rostlinné výrobě. Oproti tomu živočišná vertikála se skládá z divize výroby krmných směsí divize živočišné výroby, které se zaměřují na služby pro živočišnou výrobu.
V prosinci roku 2009 zanikla fúzí společnost Lukrom Zlín a.s. a její činnost byla tak začleněna do struktury podniku LUKROM, spol. s r.o. jako divize zemědělské techniky. Poslední divize ekonomicko-právní zabezpečuje chod společnosti z hlediska účetních, ekonomických, finančních a právních záležitostí.

Společnost LUKROM, spol. s r.o. za dobu svého působení vytvořila nebo kapitálově vstoupila do společností, které se zabývají zemědělskou prvovýrobou či poskytují služby na agrárním trhu. Prostřednictvím těchto aktivit je postupně vytvářena skupina LUKROM.

nahoru